Paslaugų neįgaliesiems tarnyba „Enable Ireland“

Apie mus

Paslaugų neįgaliesiems tarnyba „Enable Ireland“ teikia paslaugas daugiau kaip 3 300 vaikų ir suaugusiųjų, turinčių įvairių fizinių, jutimo ir psichinių negalių, gyvenančių daugiau kaip 30 vietovių, 14 šalies regionų. Ji siekia suteikti vaikams ir suaugusiesiems, turintiems negalių, galimybę atlikti savo vaidmenis namuose, mokykloje, darbe, visuomenėje.

Daugeliui žmonių, besinaudojančių Paslaugų neįgaliesiems tarnybos „Enable Ireland“ paslaugomis, diagnozuotas cerebrinis paralyžius, įskilas stuburas ir raumenų distrofija. Kiti turi kelias arba nediagnozuotas negalias. Paslaugų neįgaliesiems tarnyba „Enable Ireland“ žino, kad kiekvienas žmogus, kiekviena šeima turi skirtingų poreikių. Šios tarnybos darbuotojai dirba su individualiu žmogumi ir jo šeima, planuodami kiekvieną gyvenimo etapą, kad paslaugų gavėjai būtų kaip įmanoma labiau nepriklausomi ir turėtų pasirinkimo galimybę bei priklausymo jų bendruomenei jausmą.

Vaikams teikiamos paslaugos:

Paslaugų neįgaliesiems tarnyba „Enable Ireland“ siūlo įvairias paslaugas vaikams ir jų šeimoms daugiau nei 20 paslaugų vietų: namuose, mokyklose, vietos bendruomenių centruose bei pačios tarnybos paslaugų centruose. Ji dirba bendradarbiaudama su vaikais, jų šeimomis, įstatymu įsteigtomis organizacijomis ir kitais paslaugų teikėjais. Bendradarbiauti – reiškia savo tikslu laikyti vaiką ir jo šeimą, tai, ką jie daro, ir kaip jie tai daro.

Kol kas pagrindinis paslaugų neįgaliesiems tarnybos „Enable Ireland“ tikslas – gerinti paslaugų, kai pagrindinis dėmesys skiriamas vaikui ir šeimai, teikimą. Daugiau dėmesio skirdama vaikams ir šeimoms brendimo metu, ji taip pat pabrėžia, kaip svarbu juos palaikyti, kai jie iš vaikų tampa paaugliais, o vėliau – suaugusiaisiais.

Vaikams teikiamų paslaugų pavyzdžiai:

 • Fizioterapija
 • Ergoterapija
 • Hidroterapija
 • Psichologija
 • Socialinis darbas
 • Planavimas, skiriant pagrindinį dėmesį asmeniui
 • Pagalbinė technika
 • Kalbos defektų taisymas
 • Parama šeimai
 • Patarimai mitybos klausimais
 • Mokymas ir lavinimas ankstyvosios vaikystės tarpsnyje
 • Pervežimas
 • Laikina slauga, „atokvėpis“
 • Pediatrija
 • Endoprotezavimas

Kaip su mumis susisiekti

SuPaslaugų neįgaliesiems tarnyba „Enable Ireland“ galite susisiekti, rašydami šiuo adresu arba skambindami telefono numeriu:

Enable Ireland,
32F Rosemount Park Drive,
Rosemount Business Park,
Ballycoolin Road,
Dublin 11, Ireland (Airija).

Tel.: + 353 (0)1 872 7155

Galite apsilankyti Paslaugų neįgaliesiems tarnybos „Enable Ireland“ interneto svetainėje: www.enableireland.ie/parents

Toliau pateiktame žemėlapyje rasite nuorodas į kiekvieną geografinę vietovę; jas spustelėję, rasite  savo vietos centrą.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

About us

Enable Ireland gives services to over 3,300 children and adults with a range of physical, sensory and intellectual disabilities across over 30 locations in 14 regions nationwide. It aims to give children and adults with disabilities the choice to play their part at home, at school, at work and in society.

Many of the people using Enable Ireland's services have a diagnosis such as Cerebral Palsy, Spina Bifida and Muscular Dystrophy. Others have multiple or undiagnosed disabilities. The expert teams at Enable Ireland know that everyone and every family will have different needs. They work with the individual and their family on a plan for each life stage, so that service users can be as independent as possible and have a sense of choice and inclusion in their community.

Children’s Services:

Enable Ireland offers a range of services to children and their families in over 20 service locations - in the home, school, local community and in their service centres. It works in partnership with children, their families, statutory agencies and other service providers. Working in partnership means keeping the child and family at the centre of what they do and how they do it.

To date, Enable Ireland has focused on improving the delivery of child and family centred services. With a greater focus on working with children and families at times of change, it is also putting an emphasis on supporting them as they move from childhood to adoloscence, and on to adulthood.

Children's services include:

 • Physiotherapy
 • Occupational Therapy
 • Hydrotherapy
 • Psychology
 • Social Work
 • Person Centred Planning
 • Assistive Technology
 • Speech Therapy
 • Family Support
 • Nutrition Advice
 • Early Years Education
 • Transport
 • Respite
 • Paediatrics
 • Orthotics

How to contact us

You cancontact Enable Ireland at the following address or telephone number:

Enable Ireland,
32F Rosemount Park Drive,
Rosemount Business Park,
Ballycoolin Road,
Dublin 11, Ireland.

Tel: + 353 (0)1 872 7155

You can visit the Enable Ireland website at: www.enableireland.ie/parents

You can find links to each geographical area shown in the map by clicking on the link for  'Your Local Centre'.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1