Uprawnienia i świadczenia – agencje, z którymi można się skontaktować

 

Jeśli u waszego dziecka zdiagnozowano niepełnosprawność, może Wam przysługiwać szereg świadczeń i uprawnień.  Te uprawnienia i świadczenia mają za zadanie wesprzeć Was jako rodzinę i pomóc Waszemu dziecku osiągnąć pełnię swoich możliwości. Aby przejść do wprowadzenia, kliknij tutaj: Uprawnienia i świadczenia.

Istnieje kilka różnych agencji, które zajmują się świadczeniami i uprawnieniami. Najważniejsze z nich wymieniamy poniżej.

Health Service Executive (Zarząd Opieki Zdrowotnej i Społecznej, HSE)

HSE udziela informacji na następujące tematy:

 • program refundacji leków (Drug Payments Scheme)
 • program świadczeń na wypadek przewlekłej choroby i niepełnosprawności (Long-Term Illness and Disability Scheme)
 • karta medyczna (medical card)
 • karta uprawniająca do nieodpłatnych wizyt u lekarza pierwszego kontaktu (GP visit card)
 • program uprawniający do otrzymywania bezpłatnych pieluch (Free Nappies Scheme)
 • program dodatkowych świadczeń przeznaczonych na dietę (Diet Supplement Scheme)
 • dodatek dla osób z niepełnosprawnością na pokrycie wydatków na transport (Mobility Allowance)
 • dodatek na transport motoryzacyjny (Motorised Transport Grant)
 • usługi oferowane przez lokalne ośrodki zdrowia (Community Welfare Services)

Aby dowiedzieć się, dokąd się zgłosić, można zatelefonować do HSE  pod numer Callsave (tanie połączenia telefoniczne) 1850 24 1850 lub zajrzeć na ich stronę internetową: www.hse.ie.Ministerstwo Ochrony Socjalnej (Department of Social Protection):

Ministerstwo Ochrony Socjalnej (Department of Social Protection) udziela informacji na następujące tematy:

 • świadczenie na dziecko (Child Benefit)
 • dodatek opiekuńczy (Carer’s Allowance) i niepełny dodatek opiekuńczy (Half-Rate Carer’s Allowance)
 • świadczenie opiekuńcze (Carer’s Benefit)
 • dodatek z tytułu opieki domowej (Domiciliary Care Allowance)
 • zapomoga z tytułu opieki zastępczej (Respite Care Grant)
 • dodatek z tytułu niepełnosprawności (Disability Allowance)
 • prawo do bezpłatnego korzystania z komunikacji publicznej (Free Travel Pass)
 • tzw. „kredyty” ubezpieczenia społecznego zależnego od dochodu (Pay Related Social Insurance, PRSI)
 • świadczenia rodzinne (Household Benefits)

Do Ministerstwa Ochrony Socjalnej (Department of Social Protection) można zatelefonować pod numer 01-704 3000 lub odwiedzić jego stronę internetową: www.welfare.ie.

 

Revenue Commissioners (urząd skarbowy)

Revenue Commissioners (urząd skarbowy) przyznaje dodatki i zwolnienia z niektórych podatków i zobowiązań osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. Obejmują one, co następuje:

 • kredyt podatkowy z tytułu posiadania dziecka z niepełnosprawnością (Incapacitated Child Tax Credit)
 • ulgę podatkową z tytułu wydatków medycznych/na opiekę zdrowotną (Health/Medical Expenses Tax Relief) (Med 1 i Med 2)
 • kredyt podatkowy z tytułu opieki domowej (Home Carer’s Tax Credit)
 • uprawnienia emerytalne przyznawane za lata spędzone na prowadzeniu domu (Homemaker’s Years Credits)
 • ulgę podatkową z tytułu zakupu pojazdu mechanicznego przeznaczonego do użytku przez kierowców lub pasażerów z niepełnosprawnością (Relief on Vehicles for Drivers and Passengers with Disabilities)
 • dodatek na zatrudnienie opiekuna

Specjalni pracownicy urzędu skarbowego (Access Officers) pomagają i doradzają osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom korzystać z jego usług. Aby uzyskać więcej informacji na temat Access Officers, kliknij tutaj  lub zadzwoń  pod numer (01) 633 08 83. 

Na stronie internetowej urzędu skarbowego dostępna jest informacja w różnych językach. Istnieje też specjalna sekcja poświęcona kwestii niepełnosprawności.  

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej urzędu skarbowego pod adresem www.revenue.ie.
 

Uwaga:

Wysokość świadczeń i nazwy programów zmieniają się z czasem. Najbardziej aktualne stawki uprawnień i świadczeń znaleźć można na stronie internetowej Citizens Information (biura informacyjnego dla obywateli). 
 

Informacje na temat strony:
Autor: Organizacja Enable Ireland i koordynator projektu „Informowanie rodzin”
Data utworzenia 1 października 2009 r.
Ostatnia aktualizacja 3 marca 2011 r. 

You may be entitled to a range of entitlements and benefits if your child has a disability. These entitlements and benefits aim to support you as a family and to help your child reach their full potential. Click here for an introduction to Entitlements and Benefits.

There are several different agencies that deal with benefits and entitlements. We have listed some of the important ones below.

The Health Service Executive (HSE)

The HSE gives information on the:

 • Drug Payments Scheme
 • Long-Term Illness and Disability Scheme
 • Medical Card
 • GP Visit Card
 • Free Nappies Scheme
 • Diet Supplement Scheme
 • Mobility Allowance
 • Motorised Transport Grant
 • Community Welfare Services

You can phone the HSE on callsave 1850 24 1850 for details on where to apply, or visit its website at www.hse.ie.The Department of Social Protection:

The Department of Social Protection gives information on the:

 • Child Benefit
 • Carer’s Allowance and Half-Rate Carer’s Allowance
 • Carer’s Benefit
 • Domiciliary Care Allowance
 • Respite Care Grant
 • Disability Allowance
 • Free Travel Pass
 • Pay Related Social Insurance (PRSI) Credits
 • Household Benefits

You can phone the Department of Social Protection Head Office on 01-704 3000, or visit its website at www.welfare.ie.

 

The Revenue Commissioners

The Revenue Commissioners gives allowances and exemptions from certain taxes and duties for people with disabilities and their families. These include the following:

 • Incapacitated Child Tax Credit
 • Health/Medical Expenses Tax Relief (Med 1 and Med 2)
 • Home Carer’s Tax Credit
 • Homemaker’s Years Credits
 • Relief on Vehicles for Drivers and Passengers with Disabilities
 • Allowances for Employing a Carer

The Revenue Conmissioners have Access Officers who assist and guide people with disabilities and their families to access the services of the Revenue Commissioners. Click here to see further information on the Access Officers or telephone  (01) 633 08 83. 

Information in several languages is available on the website of the Revenue Commissioners, and there is a specific section that deals with disability

For more information on the above, visit the Revenue Commissioners' website at www.revenue.ie.
 

Please note:

As payment rates and scheme names change over time, you can find the most up to date rates for the entitlements and benefits on the Citizens Information Website
 

Page Details:
Author: Enable Ireland & Informing Families Project Co-ordinator
Date Created 1 October 2009
Date  Reviewed 3 March 2011 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1