Down Syndrome Ireland

Despre noi

Down Syndrome Ireland este o organizaţie la nivel naţional care oferă informaţii actualizate şi sprijin îngrijitorilor şi persoanelor care suferă de sindromul Down, precum şi experţilor care lucrează în acest domeniu. 

Scopul organizaţiei Down Syndrome Ireland este de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor cu sindrom Down, astfel încât fiecare persoană să-și atingă maximum de potenţial şi să aibă un viitor strălucit şi independent pe cât posibil. Pe durata vieţii, oamenii au suişuri şi coborâşuri. Persoanele cu sindrom Down sunt la fel, dar este posibil să fie nevoie de puţin ajutor şi sprijin pe parcurs. 

Serviciile noastre

Grupul Naţional de Resurse al  Sindrom Down Irlanda (National Resource Team of Down Syndrome Ireland) oferă sprijin în următoarele domenii:

 • Consiliere
 • Independenţă
 • Educaţie
 • Sănătate

De asemenea, Down Syndrome Ireland găzduieşte anual o conferinţă a părinţilor începători

Cum ne puteţi contacta

Există 25 de sucursale ale organizaţiei Down Syndrome Ireland pe plan naţional.  În cazul în care doriţi un Pachet pentru părinți începători (New Parent Pack), detalii de contact despre sucursala de pe plan local sau alte informaţii, vă rugăm să o contactaţi pe Annette O’Neill la biroul naţional

 

About us

Down Syndrome Ireland is a national organisation that gives up-to-date information and support to both carers and people with Down syndrome, as well as professionals working in this area. 

Down Syndrome Ireland’s goal is to improve the quality of life of persons with Down syndrome, so that each person develops to their full potential and has as bright and independent a future as possible. People experience many ups and downs throughout their lives. People with Down syndrome are no different, but may need a little help and support along the way. 

Our Services

The National Resource Team of Down Syndrome Ireland gives support in the following areas:

 • Counselling
 • Independence
 • Education
 • Health

Down Syndrome Ireland also hosts a residential New Parents Conference annually. 

How to contact us

There are 25 branches of Down Syndrome Ireland nationwide.  If you would like a New Parent Pack, contact details of your local Branch or further information please contact Annette O’Neill at the National Office by

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1