Gaeilge (Irish)

If you speak Irish you can browse the list of pages available ‘as Gaeilge’ by clicking on the links below.

Má labhraíonn tú Gaeilge, tig leat brabhsáil ar an liosta leathanach atá ar fáil i nGaeilge ach cliceáil ar na naisc thíos.


If you are a professional wishing to provide information to a family in translated form, please go to the relevant page in English. Then click 'View this topic in....' to find the relevant content in translated versions.

Más gairmí thú ar mian leat faisnéis a thabhairt do theaghlach i bhfoirm aistrithe, téigh chuig an leathanach ábhartha i mBéarla. Ina dhiaidh sin, cliceáil ar ‘View this topic in...’ chun an t-ábhar ábhartha a fháil i leaganacha aistrithe.

Fáilte go Suíomh Gréasáin Eolas a Thabhairt do Theaghlaigh

Luathfhaisnéis
Cad iad “Seirbhísí Luath-idirghabhála”?
Foghlaim faoi mhíchumas do linbh
Na gairmithe a d’fhéadfaí casadh ort

Míchumas do linbh a insint do dhaoine eile
Comhairle faoi chuardach ar an Idirlíon

  


Teidlíochtaí agus Sochair
Gníomhaireachtaí chun teagmháil a dhéanamh leo
Measúnú ar Riachtanais


 A-Z de Thacaíochtaí agus d’Fhaisnéis 
An Clinic Lárnach Íocshláinteach (CRC)
Faisnéis do Shaoránaig
h
Cumann Shiondróm Down (Down Syndrome Ireland)
Cumas Éireann

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Cuimsiú Éireann

Fondúireacht Leanaí Jack & Jill

Comhairle Náisiúnta na nDall in Éirinn (NCBI)

Cónaidhm Náisiúnta na gComhlachtaí Deonacha

Siondróim Neamhchoitianta – Contact a Family

Siondróim Neamhchoitianta – Unique
Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

  • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
  • Phone: +353 (091) 792316
  • Fax: +353 (091) 792317
  • Email: info@informingfamilies.ie
© 2024 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03  Thumbnail1