Cumann Shiondróm Down (Down Syndrome Ireland)

Maidir linne

Eagraíocht náisiúnta iad Cumann Shiondróm Down (Down Syndrome Ireland) a thugann faisnéis nua agus tacaíocht do chúramóirí, do dhaoine ar a bhfuil siondróm Down agus do ghairmithe a phléann leis an réimse seo. 

Is é sprioc Chumann Shiondróm Down cáilíocht beatha daoine ar a bhfuil siondróm Down a fheabhsú ionas go mbainfidh gach duine a lánchumas amach agus go mbeidh an todhchaí chomh maith agus chomh neamhspleách dóibh agus is féidir. Bíonn daoine thuas seal thíos seal i rith a saoil. Is amhlaidh an scéal le daoine ar a bhfuil siondróm Down, ach d’fhéadfadh roinnt cúnaimh agus tacaíochta a bheith de dhíth orthu feadh an bhealaigh. 

Ár gcuid Seirbhísí

Tugann Foireann Náisiúnta Acmhainní Chumann Shiondróm Down tacaíocht sna réimsí seo a leanas:

 • Comhairleoireacht
 • Neamhspleáchas
 • Oideachas
 • Sláinte

Óstálann Cumann Shiondróm Down Comhdháil na dTuismitheoirí Nua gach bliain; comhdháil chónaitheach í seo.

Conas dul i dteagmháil linn

Tá 25 brainse de Chumann Shiondróm Down ar fud na tíre. Más maith leat Pacáiste do Thuismitheoirí Nua, sonraí teagmhála do Bhrainse áitiúil nó faisnéis bhreise a fháil, déan teagmháil le Annette O’Neill ag an Oifig Náisiúnta sna bealaí seo a leanas:

 

About us

Down Syndrome Ireland is a national organisation that gives up-to-date information and support to both carers and people with Down syndrome, as well as professionals working in this area. 

Down Syndrome Ireland’s goal is to improve the quality of life of persons with Down syndrome, so that each person develops to their full potential and has as bright and independent a future as possible. People experience many ups and downs throughout their lives. People with Down syndrome are no different, but may need a little help and support along the way. 

Our Services

The National Resource Team of Down Syndrome Ireland gives support in the following areas:

 • Counselling
 • Independence
 • Education
 • Health

Down Syndrome Ireland also hosts a residential New Parents Conference annually. 

How to contact us

There are 25 branches of Down Syndrome Ireland nationwide.  If you would like a New Parent Pack, contact details of your local Branch or further information please contact Annette O’Neill at the National Office by

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2023 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1