Polski (Polish)

If you are a professional wishing to provide information to a family in translated form, please go to the relevant page in English. Then click  'View this topic in....' to find the relevant content in translated versions.

Jeśli jesteś profesjonalistą/profesjonalistką i pragniesz przekazać rodzinie informacje przetłumaczone na ich język, przejdź na odpowiednią stronę w języku angielskim. Następnie kliknij „View this topic in…” (Informacje na ten temat w języku...), a zobaczysz treści dostępne w innych językach.

If you speak Polish you can browse the list of pages available in Polish by clicking on the links below.

Jeśli mówisz po polsku, możesz przeglądać listę stron dostępnych w języku polskim, klikając link umieszczony poniżej. 

Witamy na stronie internetowej „Informowanie Rodzin”

Informowanie na wczesnym etapie
Przyjęcie niepełnosprawności dziecka do wiadomości
Czym są „Ośrodki wczesnej interwencji”?
Profesjonaliści, których możecie spotkać
Mówienie innym o niepełnosprawności dziecka
Porady dotyczące szukania informacji w Internecie

Uprawnienia i świadczenia
Uprawnienia i świadczenia – agencje, z którymi można się skontaktować
Ocena potrzeb Assessment of Need   
        
    

Wsparcie i informacje od A do Z
Central Remedial Clinic (centralna klinika lecznicza, CRC)
Citizens Information (biuro informacyjne dla obywateli)
Down Syndrome Ireland (organizacja zrzeszająca osoby z zespołem Downa i ich bliskich)
Enable Ireland (Organizacja)
Health Service Executive (Zarząd Opieki Zdrowotnej i Społecznej, HSE)
Inclusion Ireland (Stowarzyszenie)
Jack and Jill Foundation (Fundacja „Jack and Jill”)
National Council for the Blind of Ireland (Irlandzka Krajowa Rada Osób Niewidomych  i Ociemniałych, NCBI)
National Federation of Voluntary Bodies (Krajowa Federacja Organizacji Ochotniczych)
Rzadkie syndromy – Contact a Family
Rzadkie syndromy –organizacjaUnique 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

  • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
  • Phone: +353 (091) 792316
  • Fax: +353 (091) 792317
  • Email: info@informingfamilies.ie
© 2024 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03  Thumbnail1