Faisnéis do Shaoránaigh

Maidir linne

Gníomhaireacht náisiúnta é an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh a tugann faisnéis, comhairle agus tacaíocht i leith seirbhísí sóisialta. Áirítear leis seo faisnéis faoi theidlíochtaí agus sochair do leanaí faoi mhíchumas agus dá dteaghlach.

Tá Faisnéis do Shaoránaigh ar fáil i níos mó ná 260 láthair ar fud na hÉireann. Maidir le do Sheirbhís áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh:

 • tá sí saor in aisce agus neamhspleách;
 • seirbhís phríobháideach í;
 • tugann sí faisnéis do dhaoine;
 • tabharfaidh an fhoireann freagraí ar do cheisteanna. 

Ár gcuid Seirbhísí

Déanann do Sheirbhís áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh na nithe seo a leanas:

 • tugann sí faisnéis faoi na cearta atá agat;
 • cuidíonn sí leat a bhfuil tú i dteideal a fháil;
 • tugann sí faisnéis faoi íocaíochtaí agus liúntais;
 • cuidíonn sí leat foirmeacha a chomhlánú; agus 
 • cuidíonn sí leat achomharc nó gearán a dhéanamh.

Tugann an tSeirbhís faisnéis i dtaobh na réimsí seo a leanas:

 • íocaíochtaí leasa shóisialaigh;
 • tithíocht;
 • cearta fostaíochta;
 • oideachas agus oiliúint; agus
 • sláinte.

Conas dul i dteagmháil linn

Is féidir leat Faisnéis do Shaoránaigh a bhaint amach sna bealaí seo a leanas:

 • cuairt a thabhairt ar shuíomh gréasáin an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh ag www.citizensinformation.ie;
 • íosghlao a chur ar 1890 777 121; nó 
 • cuairt a thabhairt ar cheann de na 260 láthair um Fhaisnéis do Shaoránaigh ar fud an náisiúin. 

About us

The Citizens Information Board is a national agency that gives information, advice and advocacy on social services. This includes information on entitlements and benefits for children with disabilities and their families.

You can get Citizens Information in over 260 locations across Ireland. Your local Citizens Information Service:

 • is free and independent;
 • is a private service;
 • gives information;
 • staff will answer your questions.  

Our Services

Your local Citizens Information Service will:

 • give you information on your rights;
 • help you get what you are entitled to;
 • give you information on payments and allowances;
 • help you to fill out forms; and 
 • help you with an appeal or to make a complaint.

The Service gives information on:

 • social welfare payments;
 • housing;
 • employment rights;
 • education and training; and
 • health.

How to contact us

You can get Citizens Information by:

 • visiting the Citizens Information website at www.citizensinformation.ie;
 • phoning Lo-call 1890 777 121; or 
 • dropping in to one of the 260 Citizens Information locations nationwide.  

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1