A-Z de Thacaíochtaí agus d’Fhaisnéis

Tá sonraí sa chuid seo faoi ghrúpaí tacaíochta agus faoi fhaisnéis a d’fhéadfadh a bheith úsáideach má fáthmheasadh do leanbh maidir le míchumas. Tá sí bunaithe ar mholtaí tuismitheoirí agus gairmithe a ndeachaigh na hacmhainní seo chun leasa dóibh. Tá na foinsí faisnéise curtha san áireamh againn thíos agus cuirfear leis an liosta seo de réir a chéile.

Tá na grúpaí agus na foinsí faisnéise a liostaítear anseo lasmuigh de rialú an tionscadail, Eolas a Thabhairt do Theaghlaigh, agus, dá bhrí sin, nílimid freagrach as an ábhar a fhoilsítear. Tá súil againn áfach, go rachaidh na naisc agus an fhaisnéis seo chun tairbhe duit.

 

An Clinic Lárnach Íocshláinteach (CRC)

Faisnéis do Shaoránaigh

Cumann Shiondróm Down (Down Syndrome Ireland)

Cumas Éireann

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Cuimsiú Éireann

Fondúireacht Leanaí Jack & Jill

Comhairle Náisiúnta na nDall in Éirinn (NCBI)

Cónaidhm Náisiúnta na gComhlachtaí Deonacha

Siondróim Neamhchoitianta – Contact a Family

Siondróim Neamhchoitianta – Unique

 

 


 

 

 

This section gives details of support groups and information that may be helpful if your child has been diagnosed with a disability. It is based on the recommendations of parents and professionals who found these resources helpful. We have listed the information sources below and this will continue to grow over time.

The groups and information sources listed here are outside the Informing Families Project's control, so we cannot be responsible for the content. However, we hope that these links and information will be useful to you.

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

  • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
  • Phone: +353 (091) 792316
  • Fax: +353 (091) 792317
  • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03  Thumbnail1