Enable Ireland

Despre noi

Enable Ireland oferă servicii pentru peste 3.300 de copii şi adulţi cu diverse dizabilităţi fizice, senzoriale şi intelectuale din peste 30 de locaţii în 14 regiuni din toată ţara. Scopul organizaţiei este să acorde copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi şansa de a avea un rol acasă, la muncă sau în societate.

Multe dintre persoanele care au utilizat serviciile Enable Ireland au diagnostice precum paralizie cerebrală, Spina Bifida şi distrofie musculară. Alte persoane au dizabilităţi multiple sau nediagnosticate. Echipele de experţi din cadrul Enable Ireland ştiu că fiecare persoană şi familie au nevoi diferite. Se lucrează cu persoana respectivă şi cu familia acesteia la un plan pentru fiecare etapă din viaţă, prin urmare utilizatorii serviciului pot fi cât mai independenţi posibil şi pot avea un sentiment al opţiunii libere şi de includere în comunitate.

Servicii copii:

Enable Ireland oferă o gamă variată de servicii copiilor şi familiilor acestora în peste 20 de locaţii - acasă, la şcoală, în comunitatea locală şi în centrele de servicii. Se lucrează în parteneriat cu copiii, familiile acestora, agenţiile statutare şi alţi furnizori de servicii. Lucrul în parteneriat înseamnă că se acordă o atenţie centrată pe copil şi familie, prin ceea ce aceştia fac şi cum o fac.

Până în prezent, Enable Ireland s-a axat pe îmbunătăţirea prestării de servicii pentru copii şi familiile acestora. Cu o atenţie sporită acordată lucrului cu copiii şi familiile, în momente de schimbare, se pune de asemenea accent pe susţinerea acestora pe măsură ce trec de la copilărie la adolescenţă şi apoi la maturitate.

Serviciile pentru copii includ:

 • Fizioterapie
 • Terapie ocupațională
 • Hidroterapie
 • Psihologie
 • Asistenţă socială
 • Planificarea axată pe persoană
 • Tehnologie adaptivă
 • Logopedie
 • Suport familial
 • Sfaturi de nutriţie
 • Educație în primii ani de viață
 • Transport
 • Repaus
 • Pediatrie
 • Orteze

Cum ne puteţi contacta

Puteţicontacta Enable Ireland la următoarea adresă sau număr de telefon:

Enable Ireland,
32F Rosemount Park Drive,
Rosemount Business Park,
Ballycoolin Road,
Dublin 11, Irlanda.

Tel: + 353 (0)1 872 7155

Puteţi vizita site-ul Enable Ireland la: www.enableireland.ie/parents

Puteţi găsi linkuri către fiecare zonă geografică prezentată pe harta de mai jos făcând clic pe link-ul pentru  „Centrul dvs. local“ ('Your Local Centre’).

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

About us

Enable Ireland gives services to over 3,300 children and adults with a range of physical, sensory and intellectual disabilities across over 30 locations in 14 regions nationwide. It aims to give children and adults with disabilities the choice to play their part at home, at school, at work and in society.

Many of the people using Enable Ireland's services have a diagnosis such as Cerebral Palsy, Spina Bifida and Muscular Dystrophy. Others have multiple or undiagnosed disabilities. The expert teams at Enable Ireland know that everyone and every family will have different needs. They work with the individual and their family on a plan for each life stage, so that service users can be as independent as possible and have a sense of choice and inclusion in their community.

Children’s Services:

Enable Ireland offers a range of services to children and their families in over 20 service locations - in the home, school, local community and in their service centres. It works in partnership with children, their families, statutory agencies and other service providers. Working in partnership means keeping the child and family at the centre of what they do and how they do it.

To date, Enable Ireland has focused on improving the delivery of child and family centred services. With a greater focus on working with children and families at times of change, it is also putting an emphasis on supporting them as they move from childhood to adoloscence, and on to adulthood.

Children's services include:

 • Physiotherapy
 • Occupational Therapy
 • Hydrotherapy
 • Psychology
 • Social Work
 • Person Centred Planning
 • Assistive Technology
 • Speech Therapy
 • Family Support
 • Nutrition Advice
 • Early Years Education
 • Transport
 • Respite
 • Paediatrics
 • Orthotics

How to contact us

You cancontact Enable Ireland at the following address or telephone number:

Enable Ireland,
32F Rosemount Park Drive,
Rosemount Business Park,
Ballycoolin Road,
Dublin 11, Ireland.

Tel: + 353 (0)1 872 7155

You can visit the Enable Ireland website at: www.enableireland.ie/parents

You can find links to each geographical area shown in the map by clicking on the link for  'Your Local Centre'.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1