Drepturi şi beneficii

În cazul în care copilul dvs. are o dizabilitate, este posibil să primiţi o serie de drepturi şi beneficii. Scopul acestor drepturi şi beneficii este de a vă susţine pe dvs. ca familie şi să îl ajute pe copilul dvs. să ajungă la potenţialul său maxim.

Unele dintre domeniile principale unde puteţi beneficia de drepturi sunt următoarele:

 • Sănătate
 • Educaţie
 • Ajutoare sociale
 • Impozite
 • Cazare
 • Evaluare a necesităților (Assessment of Need)

Serviciul de Informare a Cetățeanului (Citizens Information Service)

Serviciul de Informare a Cetățeanului (Citizens Information Service) vă dă informaţii privind drepturile şi beneficiile dvs. De asemenea, vă dau sfaturi referitoare la modalitatea de accesare a acestora şi detalii privind criteriile pe care trebuie să le îndepliniţi pentru a vă califica pentru fiecare schemă. 

Puteţi afla informaţii referitoare la drepturile dvs.:

 • vizitând Site-ul de Informare a Cetățeanului (Citizens Information);
 • telefonând la Serviciul Telefonic al Serviciului de Informare a Cetăţeanului (Citizens Information Service) la numărul de telefon cu tarif redus (Lo-Call) 1890 777 121, de luni până vineri, orele 9am – 9pm; sau
 • prezentându-vă personal la cel mai apropiat Centru de Informare a Cetățeanului (Citizens Information Centre).

De asemenea, puteţi contacta direct agenţiile responsabile cu acordarea de servicii, beneficii şi drepturi. Pentru a afla detalii suplimentare referitoare la agenţiile pe care să le contactaţi, faceţi clic aici. 

Câteva legături utile: 

Vă prezentăm mai jos câteva legături de pe Site-ul Consiliului de Informare a Cetăţeanului (Citizens Information Board) care pot fi relevante pentru dvs. Există multe informaţii despre acest site care are drept subiect sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi pe durata vieţii acestora - prin urmare nu vă faceţi griji în cazul în care se pare că există multe informaţii de digerat . În cazul în care dizabilitatea copilului dvs. a fost tocmai diagnosticată, în acest moment multe dintre informaţii nu sunt relevante. 

 

 

 

 

 

 

You may qualify for a range of benefits and entitlements if your child has a disability. These entitlements and benefits are there to support you as a family and help your child reach their full potential.

Some of the main areas where you may have entitlements are as follows:

 • Health
 • Education
 • Social supports
 • Tax
 • Housing
 • Assessment of need

Citizens Information Service

The Citizens Information Service will give you information on your entitlements and benefits. It also gives advice on how to access them, and details of the criteria that you need to meet to qualify for each scheme. 

You can find out about your entitlements by:

 • visiting the Citizens Information Website;
 • phoning the Citizens Information Phone Service on Lo-Call 1890 777 121, Monday to Friday, 9am – 9pm; or
 • calling in person to a Citizens Information Centre near you.

You can also directly contact the agencies responsible for giving the services, benefits and entitlements. Click here for further details on the agencies to contact. 

Some useful links: 

Below are some links from the Citizen's Information Board website that may be relevant to you. There is a lot of information on this website that relates to supports for people with disabilities throughout their lives - so do not worry if it seems like there is a lot of information to take in. If your child's disability has just been diagnosed lots of this information will not be relevant at this time. 

 

 

 

 

 

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2023 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1