Uprawnienia i świadczenia

Jeśli u waszego dziecka zdiagnozowano niepełnosprawność, może Wam przysługiwać szereg świadczeń i uprawnień. Te uprawnienia i świadczenia mają za zadanie wesprzeć Was jako rodzinę i pomóc Waszemu dziecku osiągnąć pełnię swoich możliwości.

Uprawnienia mogą Wam przysługiwać w następujących kwestiach:

 • Zdrowie
 • Edukacja
 • Wsparcie społeczne
 • Podatek
 • Zakwaterowanie
 • Ocena potrzeb (Assessment of Need)

Citizens Information Service (biuro informacyjne dla obywateli)

Citizens Information Service (biuro informacyjne dla obywateli) dostarczy Wam informacji na temat  przysługujących Wam uprawnień i świadczeń. Doradzi również, jak je uzyskać, i wyjaśni, jakie kryteria należy spełnić, żeby móc uczestniczyć w określonym programie. 

Informacje na temat swoich uprawnień można znaleźć:

 • na stronie internetowej Citizens Information;
 • dzwoniąc na infolinię Citizens Information pod numer 0761 07 4000 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–20.00 lub
 • zgłaszając się osobiście do placówki Citizens Information w swojej okolicy.

Możecie również bezpośrednio skontaktować się z agencjami odpowiedzialnymi za świadczenie usług, uprawnienia i świadczenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat agencji, z którymi należy się skontaktować, kliknij tutaj 

Przydatne linki: 

Poniżej znajdziecie linki z witryny internetowej Information (biura informacyjnego dla obywateli), które mogą okazać się przydatne. Strona ta zawiera wiele informacji na temat wsparcia dla osób z niepełnosprawnością  przez całe ich życie - zatem nie przejmujcie się, jeśli odniesiecie wrażenie, że jest ich bardzo dużo. Jeśli niepełnosprawność Waszego dziecka dopiero została zdiagnozowana, większość informacji na razie Was nie dotyczy.

 

You may qualify for a range of benefits and entitlements if your child has a disability. These entitlements and benefits are there to support you as a family and help your child reach their full potential.

Some of the main areas where you may have entitlements are as follows:

 • Health
 • Education
 • Social supports
 • Tax
 • Housing
 • Assessment of need

Citizens Information Service

The Citizens Information Service will give you information on your entitlements and benefits. It also gives advice on how to access them, and details of the criteria that you need to meet to qualify for each scheme. 

You can find out about your entitlements by:

 • visiting the Citizens Information Website;
 • phoning the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000, Monday to Friday, 9am – 8pm; or
 • calling in person to a Citizens Information Centre near you.

You can also directly contact the agencies responsible for giving the services, benefits and entitlements. Click here for further details on the agencies to contact. 

Some useful links: 

Below are some links from the Citizen's Information Board website that may be relevant to you. There is a lot of information on this website that relates to supports for people with disabilities throughout their lives - so do not worry if it seems like there is a lot of information to take in. If your child's disability has just been diagnosed lots of this information will not be relevant at this time. 

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2023 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1