Wsparcie i informacje od A do Z

Ta sekcja oferuje szczegółowe dane na temat grup wsparcia i informacji, które mogą okazać się przydatne, jeśli u Waszego dziecka zdiagnozowano niepełnosprawność. Została ona zbudowana w oparciu o rekomendacje rodziców i profesjonalistów, którzy uznali te źródła za pomocne. Stworzyliśmy listę źródeł informacji widoczną poniżej. Z czasem będzie się ona rozrastać.

Wymienione tutaj grupy i źródła informacji pozostają poza kontrolą projektu „Informowanie rodzin”, zatem nie możemy odpowiadać za ich zawartość. Niemniej jednak mamy nadzieję, że poniższe linki i informacje okażą się dla Was przydatne.

 

Central Remedial Clinic (Centralna Klinika Lecznicza, CRC)

Citizens Information (Biuro Informacyjne Dla Obywateli)

Down Syndrome Ireland (Organizacja Zrzeszająca Osoby z Zespołem Downa i Ich Bliskich)

Enable Ireland [Organizacja]

Health Service Executive (Zarząd Opieki Zdrowotnej i Społecznej, HSE)

Inclusion Ireland [Stowarzyszenie]

Jack and Jill Foundation (Fundacja 'Jack and Jill')

National Council for the Blind of Ireland (Irlandzka Krajowa Rada Osób Niewidomych i Ociemniałych, NCBI)

National Federation of Voluntary Bodies (Krajowa Federacja Organizacji Ochotniczych)

Rare Syndromes [Rzadkie syndromy] – Contact a Family

Rare Syndromes [Rzadkie syndromy] – Unique

This section gives details of support groups and information that may be helpful if your child has been diagnosed with a disability. It is based on the recommendations of parents and professionals who found these resources helpful. We have listed the information sources below and this will continue to grow over time.

The groups and information sources listed here are outside the Informing Families Project's control, so we cannot be responsible for the content. However, we hope that these links and information will be useful to you.

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

  • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
  • Phone: +353 (091) 792316
  • Fax: +353 (091) 792317
  • Email: info@informingfamilies.ie
© 2024 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03  Thumbnail1