Central Remedial Clinic(centralna klinika lecznicza, CRC)

O nas

Central Remedial Clinic (centralna klinika lecznicza, CRC) to krajowy ośrodek oferujący szeroki zakres usług rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną i sensoryczną. Główna siedziba CRC znajduje się w okręgu północnym hrabstwa Dublin (North County Dublin), a jej ośrodki regionalne usytuowane są w Clondalkin, Limerick i Waterford.

Poza oferowaniem usług specjalistycznych CRC prowadzi również dwie placówki szkolne w szpitalach, sieć ośrodków dziennego pobytu, program ćwiczeń dla osób dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną i szereg usług pomocy potrzebującym w ich lokalnym środowisku.

Podstawowe wartości, którymi kieruje się CRC w swojej działalności, to:

  • koncentrowanie się na kliencie i jego rodzinie zarówno podczas procesu oceny, jak i leczenia; 
  • praca zespołowa (także z klientem i jego rodziną) nad ustaleniem i osiągnięciem indywidualnych celów każdej osoby;  
  • oferowanie podejścia całościowego i skoncentrowanego na osobie 
  • stosowanie modelu interdyscyplinarnego, na który składają się różne umiejętności i profesje (takie jak pediatra, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, logopeda i pracownik społeczny).  

Nasze usługi

 • Pediatria
 • Logopedia (terapia mowy i języka)
 • Fizjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Praca społeczna
 • Psychologia; kliniczna i edukacyjna
 • Dietetyka
 • Pielęgniarstwo
 • Neurologia
 • Wzrok i słuch
 • Psychiatria dziecięca
 • Ortopedia
 • Protetyka
 • Analiza chodu
 • Technologia pomocnicza
 • Siedzenie i zdolność poruszania się
 • Rehabilitacja medyczna osoby dorosłej
 • Aktywne zajęcia w czasie dnia
 • Praca chroniona
 • Szkolenie rehabilitacyjne
 • Szkolenie i rozwój

 Kliniki specjalistyczne

 • Jedzenie, picie i przełykanie
 • Kontrolowanie pracy pęcherza/jelita grubego przez dziecko
 • Ułożenie w nocy
 • Terapia kończyn górnych
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Klinika leczenia spastyczności
 • Klinika leczenia układu mięśniowego
 • Wady cewy nerwowej
 • Klinika leczenia uszkodzeń splotu ramiennego
 • Neuropatia motoryczna i sensoryczna
 • Artrogrypoza (utrwalony przykurcz stawu)
 • Klinika analizy chodu
 • Technologia pomocnicza
 • Specjalne siedzenie

Jak się z nami skontaktować:

Żeby skontaktować się z CRC, można:

 • odwiedzić stronę internetową CRC pod adresem www.crc.ie;
 • zatelefonować pod numer 01-8542200;
 • wysłać wiadomość na adres info@crc.ie.

About us

The Central Remedial Clinic (CRC) is a national centre that offers a wide range of rehabilitative services for children and adults with physical and sensory disabilities. The CRC is located in North County Dublin, with regional centres in Clondalkin, Limerick and Waterford.

As well as its secialist services, the CRC runs two onsite schools, a network of day centres, a training programme for adults with physical disabilities and a range of outreach services for people in their local environments.

The core values underlying the CRC's services are:

  • making the client and their familycentral to both the assessment and treatment process; 
  • working as a team (including the client and family) to set and achieve each individual’s goals;  
  • offering a holistic and person-centred approach 
  • using an interdisciplinary modeul involving different skills and professions (such as paediatrician, physiotherapist, occupational therapist, speech and language therapist and social worker).  

Our Services

 • Paediatrics
 • Speech & Language Therapy
 • Physiotherapy
 • Occupational Therapy
 • Social Work
 • Psychology; Clinical and Educational
 • Dietetics
 • Nursing
 • Neurology
 • Vision and Hearing
 • Child Psychiatry
 • Orthopaedics
 • Orthotics
 • Gait Analysis
 • Assistive Technology
 • Seating and Mobility
 • Adult Medical Rehabilitation
 • Day Activation
 • Sheltered work
 • Rehabilitative training
 • Training and development

 Specialist Clinics

 • Eating, drinking and swallowing
 • Paediatric continence management
 • Night positioning
 • Upper limb therapy
 • Alternative and augmentative communication
 • Spasticity Clinic
 • Muscle clinics
 • Neural tube defects
 • Brachial Plexus Clinic
 • Motor and sensory neuropathy
 • Arthrogryposis
 • Gait Analysis clinic
 • Assistive technology
 • Specialist seating

How to contact us:

You can contact the CRC by:

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1