Evaluare a necesităților (Assessment of Need)

Prin lege, toţi copiii cu dizabilităţi care au până în vârsta de cinci ani pot obţine o evaluare independentă a nevoilor de sănătate şi educaţionale. (Legislaţia relevantă este Legea din 2005 cu privire la Dizabilități (Disability Act 2005) ). Fiecare oficiul medical de pe plan local dispune de un ofițer evaluator (Assessment Officer). Puteţi lua legătura cu oficiul medical local   prin intermediul HSE:

 • telefonând la linia de informaţii din cadrul HSE la numărul de telefon cu tarif redus (callsave) 1850 24 1850 de la 8am până la 8pm, de luni până sâmbătă;
 • trimiţând un email la info@hse.ie; sau
 • vizitând site-ul HSE.

Ofițer evaluator (Assessment Officer)

 Ofiţerul evaluator (Assessment Officer):

 • o să vă ajute să completaţi cererea pentru copil; 
 • o să organizeze efectuarea unei evaluări; 
 • o să vă ajute şi să vă asiste pe durata procesului; şi
 • o să organizeze raportul de evaluare al copilului dvs.

În momentul în care este gata Evaluarea necesităților (Assessment of Need) copilului dvs., un ofiţer de legătură (Liaison Officer) sau un manager de caz (Case Manager) va pregăti o declaraţie pentru dvs. În această declaraţie se menţionează serviciile şi ajutorul pe care le primeşte copilul dvs. şi de la cine.

Pe site-ul de Informarea a Cetăţeanului (Citizen's Information) puteţi consulta detalii suplimentare despre Evaluarea necesităților (Assessment of Need) .

By law, all children with a disability who are under five years of age can get an independent assessent of their health and education needs. (The relevant law is the Disability Act 2005). Each Local Health Office has an Assessment Officer. You contact your Local Health Office  through the HSE by:

 • phoning the HSE information line on callsave 1850 24 1850 from 8am to 8pm, Monday to Saturday;
 • emailing info@hse.ie; or
 • visiting the HSE website.

Assessment Officer

The Assessment Officer will:

 • help you with your child's application; 
 • arrange for the assessment to be carried out; 
 • help and support you through the process; and
 • organise your child's assessment report.

When your child’s Assessment of Need is complete, a Liaison Officer or Case Manager will prepare a service statement for you. The service statement will say what services and supports your child will get and from whom.

You can see further details on the Assessment of Need process on the Citizen's Information Website.

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2024 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1