Specialiųjų poreikių nustatymas

Pagal įstatymus visi jaunesni nei penkerių metų amžiaus vaikai su įvairiomis negaliomis gali gauti nepriklausomą jų sveikatos ir specialiųjų mokymosi poreikių įvertinimą. (Tiesiogiai susijęs įstatymas – 2005 m. Airijos Respublikos įstatymas dėl neįgalumo [Disability Act 2005]). Kiekviename vietos sveikatos priežiūros skyriuje dirba specialiųjų poreikių nustatymo tarnybos darbuotojas [Assessment Officer]. Su  savo vietos sveikatos priežiūros skyriumi  per Sveikatos priežiūros tarnybų administraciją [Health Service Executive (HSE)] galite susiekti šiais būdais:

Specialiųjų poreikių lygį nustatantis specialistas

 Specialiųjų poreikių lygį nustatantis specialistas [Assessment Officer] :

 • padės jums pateikti savo vaiko prašymą; 
 • susitars, kad būtų atliktas vertinimas; 
 • padės ir parems jus viso proceso metu; ir
 • organizuos jūsų vaiko įvertinimo ataskaitą.

Įvertinus jūsų vaiko specialiuosius poreikius, specialiųjų poreikių nustatymo tarnybos koordinatorius [Liaison Officer] arba už jūsų vaiko ligos istoriją atsakingas darbuotojas [Case Manager] paruoš jums paslaugų teikimo žiniaraštį. Paslaugų teikimo žiniaraštyje bus nurodyta, iš ko ir kokias paslaugas bei paramą gaus jūsų vaikas.

Papildomos informacijos apie specialiųjų poreikių nustatymo [Assessment of Need] procesą rasite Gyventojų informavimo valdybos internetinėje svetainėje [Citizens Information Website].

By law, all children with a disability who are under five years of age can get an independent assessent of their health and education needs. (The relevant law is the Disability Act 2005). Each Local Health Office has an Assessment Officer. You contact your Local Health Office  through the HSE by:

 • phoning the HSE information line on callsave 1850 24 1850 from 8am to 8pm, Monday to Saturday;
 • emailing info@hse.ie; or
 • visiting the HSE website.

Assessment Officer

The Assessment Officer will:

 • help you with your child's application; 
 • arrange for the assessment to be carried out; 
 • help and support you through the process; and
 • organise your child's assessment report.

When your child’s Assessment of Need is complete, a Liaison Officer or Case Manager will prepare a service statement for you. The service statement will say what services and supports your child will get and from whom.

You can see further details on the Assessment of Need process on the Citizen's Information Website.

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2024 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1