Clinica medicală curativă centrală (Central Remedial Clinic; CRC)

Despre noi

Clinica medicală curativă centrală (Central Remedial Clinic; CRC) este un centru naţional care oferă o gamă extinsă de servicii de reabilitare pentru copii şi adulţi cu dizabilităţi fizice şi senzoriale. CRC se află în Județul Dublin Nord (North County Dublin), cu centre regionale în Clondalkin, Limerick şi Waterford.

Pe lângă serviciile specializate, CRC coordonează două şcoli la locaţie, o reţea de centre de zi, un program de instruire pentru adulţii cu dizabilităţi fizice şi o gamă de servicii de acţiune pentru persoanele din mediile lor locale.

Valorile de bază care reprezintă fundamentul serviciilor CRC sunt:

  • clientul şi familia acestuia ocupă locul central în cadrul procesului de evaluare şi de tratament; 
  • lucrul în echipă (inclusiv clientul şi familia), pentru stabilirea şi atingerea obiectivelor fiecărui individ;  
  • oferirea unei abordări holistice şi centrate pe persoane 
  • utilizarea unui model interdisciplinar care implică diferite aptitudini şi profesii (precum ar fi pediatru, fizioterapeut, terapeutul ocupaţional, terapeutul logoped şi lucrătorul social).  

Serviciile noastre

 • Pediatrie
 • Terapie logopedică
 • Fizioterapie
 • Terapie ocupațională
 • Asistenţă socială
 • Psihologie; Clinică şi educaţională
 • Nutriţie
 • Îngrijire
 • Neurologie
 • Vedere şi auz
 • Psihiatrie infantilă
 • Ortopedie
 • Orteze
 • Analiza mersului
 • Tehnologie adaptivă
 • Şederea şi mobilitatea
 • Reabilitarea medicală a adulţilor
 • Activarea de ziuă
 • Muncă la adăpost
 • Instructaj în probleme de reabilitare
 • Instructaj și dezvoltare

 Clinici de specialitate

 • Mâncatul, băutul şi înghiţitul
 • Controlul retenției pediatrice
 • Poziţionarea în timpul nopții
 • Terapia membrelor superioare
 • Comunicare alternativă şi augmentativă;
 • Clinica pentru spasticitate
 • Clinica musculară
 • Defecte ale tubului neural
 • Clinica pentru plexul brahial
 • Neuropatie motorie şi senzorială
 • Artrogripoză
 • Analiza clinică a mersului
 • Tehnologie adaptivă
 • Scaune specializate

Cum ne puteţi contacta:

Puteţi contacta CRC:

 • vizitând site-ul de internet al CRC la www.crc.ie ;
 • telefonând la 01-8542200
 • trimiţând un email la info@crc.ie.

About us

The Central Remedial Clinic (CRC) is a national centre that offers a wide range of rehabilitative services for children and adults with physical and sensory disabilities. The CRC is located in North County Dublin, with regional centres in Clondalkin, Limerick and Waterford.

As well as its secialist services, the CRC runs two onsite schools, a network of day centres, a training programme for adults with physical disabilities and a range of outreach services for people in their local environments.

The core values underlying the CRC's services are:

  • making the client and their familycentral to both the assessment and treatment process; 
  • working as a team (including the client and family) to set and achieve each individual’s goals;  
  • offering a holistic and person-centred approach 
  • using an interdisciplinary modeul involving different skills and professions (such as paediatrician, physiotherapist, occupational therapist, speech and language therapist and social worker).  

Our Services

 • Paediatrics
 • Speech & Language Therapy
 • Physiotherapy
 • Occupational Therapy
 • Social Work
 • Psychology; Clinical and Educational
 • Dietetics
 • Nursing
 • Neurology
 • Vision and Hearing
 • Child Psychiatry
 • Orthopaedics
 • Orthotics
 • Gait Analysis
 • Assistive Technology
 • Seating and Mobility
 • Adult Medical Rehabilitation
 • Day Activation
 • Sheltered work
 • Rehabilitative training
 • Training and development

 Specialist Clinics

 • Eating, drinking and swallowing
 • Paediatric continence management
 • Night positioning
 • Upper limb therapy
 • Alternative and augmentative communication
 • Spasticity Clinic
 • Muscle clinics
 • Neural tube defects
 • Brachial Plexus Clinic
 • Motor and sensory neuropathy
 • Arthrogryposis
 • Gait Analysis clinic
 • Assistive technology
 • Specialist seating

How to contact us:

You can contact the CRC by:

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1