Consiliul Național pentru Nevăzători al Irlandei (National Council for the Blind of Ireland, NCBI)

Despre noi

 Consiliul Național pentru Nevăzători al Irlandei (National Council for the Blind of Ireland, NCBI) este o organizaţie caritabilă nonprofit care oferă asistenţă şi servicii pe plan naţional persoanelor cu probleme de vedere. NCBI a fost înfiinţat în 1931 şi oferă multe servicii către peste 15.000 de persoane. Scopul NCBI constă în promovarea independenţei totale a persoanelor nevăzătoare sau cu vederea deteriorată.

Aproximativ 5% dintre persoanele care utilizează serviciile NCBI sunt complet nevăzătoare, în timp ce 95% beneficiază de diferite niveluri de vedere.

Serviciile noastre

NCBI oferă servicii specializate, inclusiv asistenţă pentru copiii cu probleme de vedere. De exemplu, la Centrul de educaţie pentru copii mici din Dublin, se lucrează cu copii de la naştere până la vârsta de şase ani.  Părinţii pot afla informaţii despre aceste servicii de pe site-ul NCBI.

Alte servicii pe care NCBI le oferă în toată ţara cuprind:

 • sprijin practic şi emoțional;
 • servicii pentru persoane cu vederea redusă;
 • consiliere privind alegerea de ajutoare şi dispozitive;  
 • instruire mobilitate;
 • aptitudini de trai zilnic;
 • consiliere din partea unui aproape şi consiliere personală;
 • sfaturi referitoare la angajare;
 • o bibliotecă națională Braille, bibliotecă în tipar mare și audio;
 • consiliere privind tehnologia adaptivă; şi
 • consilierea organizațiilor publice și private privind serviciile prietenoase faţă de utilizator pentru persoanele care sunt nevăzătoare sau cu vederea deteriorată.

Cum ne puteţi contacta

Puteţi contacta NCBI prin poştă, telefon, email sau vizitând site-ul:

NCBI,
Whitworth Road,
Drumcondra,
Dublin 9.

Telefon: 1850 33 43 53
Email: info@ncbi.ie
Site: www.ncbi.ie
 

About us

The National Council for the Blind of Ireland (NCBI) is a not-for-profit charitable organisation that offers support and services nationally to people with eyesight problems. NCBI was set up in 1931 and offers many services to over 15,000 people. The aim of the NCBI is to promote the full independence of people who are blind or vision impaired.

About 5% of people using NCBI’s services are completely blind, while 95% have varying degrees of vision.

Our services

NCBI offers specialised services, including support to children with vision problems. For example, at its Early Learning Centre in Dublin it works with children from birth to six years of age.  Parents can find information about these services on the NCBI website.

Other services that NCBI offers around the country include:

 • practical and emotional support;
 • a low vision service;
 • guidance on choosing aids and appliances;  
 • mobility training;
 • daily living skills;
 • peer counselling and professional counselling;
 • employment advice;
 • a national Braille, large print and audio library;
 • advice on assistive technology; and
 • advice to public and private organisations on user-friendly services for people who are blind of vision impaired.

How to contact us

You can contact NCBI by post, phone, email or by visiting its website:

NCBI,
Whitworth Road,
Drumcondra,
Dublin 9.

Phone: 1850 33 43 53
Email: info@ncbi.ie
Website: www.ncbi.ie
 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1