Luathfhaisnéis

Is dócha go mbeidh cuid mhór ceisteanna agat nuair a bheidh do leanbh fáthmheasta maidir le míchumas, nó má bhíonn imní ort go bhféadfadh do leanbh a bheith faoi mhíchumas. Sa chuid seo den suíomh gréasáin, gheobhaidh tú faisnéis chun roinnt de na ceisteanna seo a fhreagairt.

Cliceáil ar na roghanna ar chlé chun faisnéis a fháil faoi ábhair éagsúla, ar nós iad seo a leanas:

You will probably have lots of questions when your child is diagnosed with a disability, or if you are worried that your child may have a disability. In this section of the website you will find information to answer some of these questions.

Click on the options on the left hand side to get information on different topics, such as:

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

  • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
  • Phone: +353 (091) 792316
  • Fax: +353 (091) 792317
  • Email: info@informingfamilies.ie
© 2024 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03  Thumbnail1