Kas yra ankstyvosios intervencijos tarnyba?

 

Ankstyvosios intervencijos tarnyba – tai grupė žmonių, kurie dirbs su jumis ir jūsų vaiku, kad suteiktų jums paramą, o jūsų vaikui – pagalbą pasiekti visą jo potencialą. Jūsų vaikui diagnozavus negalią, kas nors gali nukreipti jus į ankstyvosios intervencijos tarnybą arba grupę. Jus gali nukreipti jūsų šeimos gydytojas (angl. GP), visuomenės sveikatos priežiūros sesuo, ligoninės motinystės skyrius ar vaikų ligų skyrius; taip pat galite tiesiogiai susisiekti su savo vietos ankstyvosios intervencijos grupe.

Kiekvieną ankstyvosios intervencijos grupę sudaro daug skirtingų specialistų, kurie dirba su šeima. Ne kiekvienoje grupėje būna visi specialistai. Ankstyvosios intervencijos grupėje gali būti kai kurie iš šių specialistų:

 • psichologai;
 • logopedai;
 • fizioterapeutai;
 • ergoterapeutai (OT);
 • pediatrai;
 • socialiniai darbuotojai;
 • pedagogai.

Apie šiuos ir kitus specialistus galite sužinoti spustelėję mūsų svetainėje esančią nuorodą Specialistai, su kuriais galite susitikti.

Atminkite, kad nors specialistai ir terapeutai yra savo sričių ekspertai, jų darbas nėra svarbiausia ankstyvosios intervencijos dalis. Svarbiausia dalis – jūsų, tėvų, indėlis. Jūs geriausiai pažįstate savo vaiką.   

Puslapio duomenys:
Autorius: Šeimos informavimo projekto koordinatorius ir šeimos informavimo darbo grupė
Sukūrimo data 2009 m. spalio 1 d.


 

Early Intervention Services are a group of people who will work with you and your child to give you support and help your child reach their full potential. When your child is diagnosed with a disability, someone may put you in contact with the Early Intervention Services or Team. Your General Practitioner (GP), a Public Health Nurse, or a maternity or paediatric unit in the hospital may refer you; or you can contact your local Early Intervention Team directly.

Each Early Intervention Team is made up of a variety of different professionals who work together with the family. Not all professionals will be present on each team. Some of the professionals who work on Early Intervention Teams include:

 • Psychologists
 • Speech and Language Therapists
 • Physiotherapists
 • Occupational Therapists (OT's)
 • Paediatricians
 • Social Workers
 • Educationalists

You can find out about these, and other professionals, by clicking on our webpage on Professionals you may meet.

Please remember that while the specialists and therapists are experts in their fields, they are not the most important part of early intervention. The most important part is you the parents. You know your own child best.   

Page Details:
Author: Informing Families Project Co-ordinator and Informing Families Information Working Group
Date Created 1 October 2009


 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2023 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1