Witamy na stronie internetowej „Informowanie Rodzin”

 Zdjęcie Katherine O'Leary, prowadzącej projekt „Informowanie Rodzin” w Cork

Witamy na stronie internetowej „Informowanie Rodzin”. Naprawdę miło mi Was powitać.  Założyliśmy tę stronę po to, aby zapewnić Wam dostęp do pomocnych, praktycznych i przydatnych informacji. Możliwe, że u Waszego dziecka zdiagnozowano niepełnosprawność lub dodatkowe potrzeby, być może czekacie na diagnozę albo obawiacie się, że Wasze dziecko może być niepełnosprawne. Jeśli tak jest, nasza strona zapewni Wam wsparcie i informacje. Jej zawartość została starannie opracowana przez rodziców i profesjonalistów.

 

Każdy z nas jest inny

Musicie pamiętać o tym, że każde dziecko to oddzielna osoba, która doświadcza rzeczy na swój sposób, nawet jeśli cierpi na tę samą chorobę co inne dziecko. Jestem matką czwórki dzieci, z których u dwojga zdiagnozowano przypadki niepełnosprawności: u córki Julii niepełnosprawność fizyczną, a u syna Diarmuida niepełnosprawność umysłową. Dziś oboje są już dorośli, zatem uwierzcie mi, poradzicie sobie i znowu będziecie szczęśliwi. Potrzeba tylko trochę czasu, żeby przestawić się na nowy tryb życia. Często zastanawiam się, dlaczego tyle płakałam przez te pierwsze tygodnie. Teraz mam wiele okazji, żeby płakać ze szczęścia i dumy z osiągnięć moich dzieci. Nie oczekujcie natychmiastowych sukcesów, a stopniowo zaczniecie cieszyć się dzieckiem, równocześnie wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom, które może mieć Wasz syn lub córka.

Oswójcie się z diagnozą

Każdy inaczej reaguje na wiadomość o diagnozie dotyczącej swojego dziecka. Moment tej diagnozy też może być różny. Może ona pojawić się w okresie ciąży, po urodzeniu dziecka, a w niektórych przypadkach nawet po kilku miesiącach lub latach. Bez względu na to, kiedy się to stanie, pamiętajcie, że macie do dyspozycji mnóstwo informacji. Czasem może się wydawać, że ich nadmiar was przytłacza, zatem zapoznawajcie się z nimi bez pośpiechu. Mamy nadzieję, że nasza strona okaże się dla Was pomocna, i zawsze chętnie odpowiemy na Wasze pytania.

Katherine O'Leary

Matka, przewodnicząca projektu „Informowanie rodzin” w Cork

 

 

 

Welcome to the Informing Families web site. I really mean “welcome”.  We have set up this website to give you information that will help and that is practical, supportive and useful. Your child may have been diagnosed with a disability or additional needs, you may be waiting for a diagnosis, or you may be worried that your child might have a disability. If so, this website will help to support and inform you. It has been carefully developed by parents and professionals.

 

Everyone is different

You must remember that each child is an individual and will have different experiences, even if they have the same condition as another child. I am the mother of four children, two of whom have disabilities. My daughter Julie has a physical disability and my son Diarmuid has an intellectual disability. They are both now adults, so take it from me you will cope and you will be happy again. It just takes some time to adjust to this new path ahead. I often wonder why I cried so much in those first few weeks. I now have many occasions to cry with happiness and pride in their achievements. Take one day at a time and gradually you will start to enjoy your baby, while meeting the extra needs that your son or daughter may have.

Take your time with the diagnosis

Everyone deals with the news of their child’s diagnosis differently. The timing of the diagnosis may also differ. It could come during pregnancy or after the birth of the baby, or in some cases months or years later. Whenever it happens, remember that there is lots of information out there. Sometimes this can feel like it is too much, so take your time with the information. We hope that you find this website helpful and are always glad to hear from you.

Katherine O'Leary

Parent, Chairperson Informing Families Project Cork

 

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

  • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
  • Phone: +353 (091) 792316
  • Fax: +353 (091) 792317
  • Email: info@informingfamilies.ie
© 2023 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03  Thumbnail1