Kaip pasakyti kitiems apie savo vaiko negalią

 

piktogramaPDFPDF | spausdintuvasSpausdinti |

Broliai ir seserys

Būdami tėvai, patys galite geriausiai nuspręsti, kiek informacijos apie savo vaiko negalią turėtumėte pateikti kitiems savo vaikams. Daug kas priklauso nuo jų amžiaus, jų supratimo lygio ir jų smalsumo. Nebijokite kaip įmanoma greičiau įtraukti į tai savo vaikus. Jeigu jums skaudu – neslėpkite šio skausmo, nes jie galbūt jau patys tai pastebėjo. Pasakykite jiems sąžiningai ir atvirai. Galbūt jie ne viską supras ir prisimins ne visą informaciją, todėl nuolat juos išklausykite bei atsakinėkite į jų klausimus. Sekite savo vaikų mintis ir nuspręskite, ką dar jiems galima pasakyti. Galbūt panorėsite pasakyti tokius dalykus kaip:

 • Tu nekaltas, kad tavo brolis / sesuo turi negalią.
 • Tiesiog taip atsitiko.
 • Vaikams su įvairia negalia gali būti sunkiau išmokti naujų dalykų. Jis / ji norės bendrauti ir daryti tai, ką tu mėgsti daryti, bet jam / jai gali prireikti daugiau laiko, kad išmoktų, kaip tai daryti, ir jam / jai tai gali nesisekti.
 • Negalia nėra užkrečiama.
 • Labai svarbu turėti brolių ir seserų.
 • Mes tave labai mylime, taip pat mylime tavo brolį / seserį.

Jūsų vaikai elgsis taip kaip jūs. Jeigu žiūrėsite į negalią tiesiog kaip į dar vieną savo vaiko gyvenimo aspektą, jo broliai ir seserys elgsis taip pat.

Kiti žmonės

Gali būti labai sunku papasakoti apie savo vaiko negalią šeimai ir draugams. Tik jūs žinote, kada ir kaip geriausiai apie tai papasakoti kitiems žmonėms. Toliau pateikiame kelis dalykus, kuriuos reikėtų atsiminti.

 • Kartais jums reikės išsipasakoti artimiems draugams arba šeimai, kad galėtumėte kartu išsiverkti.
 • Kartais lengviau papasakoti plepiausiems iš savo draugų ir paprašyti, jog jie paskleistų šią informaciją, kad kiti žmonės jau viską žinotų, prieš pradėdami su jumis kalbėtis.
 • Kitąkart geriausia palaukti, kol praeis šiek tiek laiko ir jūs patys susitaikysite su šia naujiena, galėsite susitvarkyti su kitų žmonių reakcija. Tik jūs galite nuspręsti, kiek apie savo vaiką pasakoti kitiems ir kokiais žodžiais tai perteikti.
 • Kartais šeima, draugai ir pažįstami gali kalbėti skaudžius dalykus. Pamėginkite ignoruoti šias pastabas. Dažnai jos pagrįstos neteisingu supratimu.
 • Žmonės elgsis taip, kaip jūs. Jeigu būsite atviri, sąžiningi ir pozityvūs dėl savo vaiko ligos, jie elgsis lygiai taip pat.
 • Jums atsigavus, gali paaiškėti, kad labai jautriai reaguojate į kitų žmonių nuomones. Galite nebūti tikri, ar žmonės žino apie jūsų vaiko negalią. Galite pasirinkti, ar jiems tai paminėti, ar geriau nieko nesakyti.

Spustelėkite šią nuorodą, jeigu norite atsisiųsti šią informaciją kaip spausdintiną informacinį lapelį. 

 

Informacija apie puslapį:
Autorius: Pritaikyta, gavus leidimą, pagal straipsnį, išleistą Dauno sindromo asociacijos JK [Down Syndrome Association UK], patvirtinta Šeimos informavimo projekto šeimos informavimo darbo grupės
Sukūrimo data 2009 m. spalio 1 d.

 

 

iconPDFPDF | printerPrint |

Brothers and sisters

As a parent, you can decide best how much information you should give your other children about your child’s disability. Much depends on their age, their level of understanding and their curiosity. Do not be afraid to involve your children as soon as possible. It is okay to show them you are hurting if that is the case – they may see this already. Tell them in an honest and open way. They may not understand or remember all the information, so keep listening and answer their questions. Follow your children’s lead in deciding what else to tell them. You may want to say things such as:

 • It's not your fault that your brother/sister has a disability
 • It just happened by chance.
 • Children with a disability may find it harder to learn new things. They will want to join in and do the things you like doing but they might take longer learning how do to it and they may not be good at it.
 • You can't catch a disability.
 • Its very important to have brothers and sisters.
 • We love you very much and we love your brother/sister too.

Your children will follow your lead. If you treat disability as just one aspect of your child's life, their brothers and sisters will too.

Other people

Telling family and friends about your child’s disability can be very hard. Only you know when and how it is best to tell other people. Here are some points to keep in mind.

 • Sometimes you will need to tell close friends or family so you have someone to cry with.
 • Sometimes it is easier to tell the most gossipy of your friends and ask them to pass the information around so that people know before they talk to you.
 • Other times it is best to wait until you have come to terms with the news yourself and are able to cope with the other person’s reaction. Only you can decide how much of your child’s story to tell someone and which words to use.
 • Sometimes family, friends and people you meet say hurtful things. Try to ignore these comments. They are often based on misunderstandings.
 • People will follow your lead. If you are open, honest and positive about your child’s condition they will be too.
 • You may find you are very sensitive to people you meet when you are out and about. You may not be sure if other people know your child has a disability. You can choose whether or not to mention it.

Click here to download this information in a printable leaflet. 

 

Page Details:
Author: Adapted with kind permission from an article written by Down Syndrome Association UK, approved by Informing Families Information Working Group
Date Created 1 October 2009

 

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1