Centrinė reabilitacijos klinika [Central Remedial Clinic; CRC]

Apie mus

Centrinė reabilitacijos klinika [Central Remedial Clinic; CRC] – tai nacionalinis centras, siūlantis įvairias reabilitacijos paslaugas vaikams ir suaugusiesiems, turintiems fizinių bei jutimo negalių. CRC būstinė yra Šiaurinėje Dublino grafystės dalyje (Fingale); jo regioniniai centrai įkurti Klondalkine, Limerike ir Vaterforde.

Centrinė reabilitacijos klinika [Central Remedial Clinic; CRC] teikia ne tik specializuotas paslaugas; šioje gydymo įstaigoje veikia dvi vietos mokyklos, ištisas dienos centrų tinklas, mokymo kursų programa suaugusiesiems su fizinėmis negaliomis ir įvairūs paslaugų centrai žmonėms jų vietos aplinkoje.

Esminės vertybės, kuriomis pagrįstos CRC paslaugos:

  • klientas ir jo šeima privalo būti svarbiausi tiek vertinimo, tiek gydymo proceso metu; 
  • komandinis darbas (įskaitant klientą ir šeimą), nustatant bei siekiant kiekvieno individualaus žmogaus tikslų;  
  • holistinis požiūris ir pagrindinis dėmesys žmogui ;
  • tarpdisciplinis modelis, apimantis skirtingus įgūdžius ir profesijas (pavyzdžiui, pediatro, fizioterapeuto, ergoterapeuto, logopedo bei socialinio darbuotojo).  

Mūsų paslaugos

 • Pediatrija
 • Logopedija ir kalbos korekcija
 • Fizioterapija
 • Ergoterapija
 • Socialinis darbas
 • Psichologija: klinikinė ir pedagoginė
 • Dietetika, arba tinkamos mitybos mokslas
 • Slauga
 • Neurologija
 • Regėjimas ir klausa
 • Vaikų psichiatrija
 • Ortopedija
 • Endoprotezavimas
 • Eisenos analizė
 • Pagalbinė technika
 • Sėdėsena ir mobilumas
 • Suaugusiųjų medicininė reabilitacija
 • Fizinės, emocinės ir kt. dieninės veiklos organizavimas
 • Darbo terapija
 • Reabilitacijos būdų mokymo kursai
 • Mokymas ir ugdymas

 Specializuota klinika

 • Valgymas, gėrimas ir rijimas
 • Vaikų kontinencijos formavimas
 • Guldymas nakčiai
 • Rankų ir plaštakų terapija
 • Alternatyvūs ir tobulesni bendravimo būdai
 • Spazmiškumo klinika
 • Raumenų sistemos klinika
 • Stuburo smegenų centrinio kanalo defektai
 • Žasto rezginio klinika
 • Motorinė ir sensorinė neuropatija
 • Artrogripozė
 • Eisenos analizės klinika
 • Pagalbinė technologija
 • Aplinkos pritaikymas išskirtinei sėdėsenai

Kaip su mumis susisiekti:

Su CRC galima susisiekti šiais būdais:

 • apsilankant CRC interneto svetainėje, adresu www.crc.ie ;
 • skambinant mums tel. 01-8542200
 • rašant mums el. pašto adresu info@crc.ie.

About us

The Central Remedial Clinic (CRC) is a national centre that offers a wide range of rehabilitative services for children and adults with physical and sensory disabilities. The CRC is located in North County Dublin, with regional centres in Clondalkin, Limerick and Waterford.

As well as its secialist services, the CRC runs two onsite schools, a network of day centres, a training programme for adults with physical disabilities and a range of outreach services for people in their local environments.

The core values underlying the CRC's services are:

  • making the client and their familycentral to both the assessment and treatment process; 
  • working as a team (including the client and family) to set and achieve each individual’s goals;  
  • offering a holistic and person-centred approach 
  • using an interdisciplinary modeul involving different skills and professions (such as paediatrician, physiotherapist, occupational therapist, speech and language therapist and social worker).  

Our Services

 • Paediatrics
 • Speech & Language Therapy
 • Physiotherapy
 • Occupational Therapy
 • Social Work
 • Psychology; Clinical and Educational
 • Dietetics
 • Nursing
 • Neurology
 • Vision and Hearing
 • Child Psychiatry
 • Orthopaedics
 • Orthotics
 • Gait Analysis
 • Assistive Technology
 • Seating and Mobility
 • Adult Medical Rehabilitation
 • Day Activation
 • Sheltered work
 • Rehabilitative training
 • Training and development

 Specialist Clinics

 • Eating, drinking and swallowing
 • Paediatric continence management
 • Night positioning
 • Upper limb therapy
 • Alternative and augmentative communication
 • Spasticity Clinic
 • Muscle clinics
 • Neural tube defects
 • Brachial Plexus Clinic
 • Motor and sensory neuropathy
 • Arthrogryposis
 • Gait Analysis clinic
 • Assistive technology
 • Specialist seating

How to contact us:

You can contact the CRC by:

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1