Asociacija „Inclusion Ireland“

Apie mus

Asociacija „Inclusion Ireland“ – savanoriška organizacija, siekianti remti Airijos žmonių su protine negalia teises. Įkurta 1961 m., dabar ji yra daugiau nei 160 organizacijų apimanti pagrindinė institucija. Asociacija „Inclusion Ireland“ užtikrina, kad žmonės su protine negalia galėtų gyventi bei dalyvauti bendruomenės gyvenime tokiomis pat teisėmis kaip kiti piliečiai ir gyventų pasirinkę savo gyvenimo kelią, išnaudodami visą savo potencialą. 

Mūsų paslaugos

Asociacija „Inclusion Ireland“ rengia akcijas, siekdama paslaugų ir teisės aktų pakeitimų, kurie pagerintų žmonių su protine negalia gyvenimo kokybę bei jų dalyvavimą airių bendruomenės gyvenime. Ji ir jos nariai dirba, ieškodami prioritetų, bandydami suderinti nacionaliniu mastu sutartas strategijų kryptis, kad pateiktų jas vyriausybei, valdymo organams, kitoms grupėms bei plačiajai visuomenei. Kai kurie asociacijos „Inclusion Ireland“ nariai yra bendrovės, o kai kurie – individualūs žmonės.

Asociacija „Inclusion Ireland“ taip pat:

 • skatina žmonių su protine negalia atstovavimą, o ypač jų pačių atstovavimą sau;
 • teikia informaciją ir konsultuoja telefonu, paštu bei per savo interneto svetainę;
 • spausdina informacinius lapelius ir kas ketvirtį leidžia naujienlaiškį; 
 • organizuoja seminarus ir konferencijas;
 • teikia informaciją ir organizuoja mokomąsias paskaitas įvairioms grupėms; ir 
 • būdama tarptautinės organizacijos „Inclusion International“ ir Europos šalių organizacijos „Inclusion Ireland“ nare, tarptautiniu lygiu atstovauja protinės negalios sektorių Airijoje .

Kaip su mumis susisiekti

Su asociacija „Inclusion Ireland“ galite susisiekti paštu, faksu, el. paštu arba apsilankydami jos interneto svetainėje: 

Inclusion Ireland,
Unit C 2, The Steelworks,
Foley Street,
Dublin 1.

Tel.:   01-8559891  
Faksas:  01-8559904

E. paštas: info@inclusionireland.ie
Svetainė:www.inclusionireland.ie

About us

Inclusion Ireland is a national voluntary organisation working to promote the rights of people with an intellectual disability in Ireland. Set up in 1961, it is now the umbrella body for over 160 organisations. Inclusion Ireland aims to make sure that people with an intellectual disability can live and take part in the community with the same rights as other citizens, so they can live the life of their choice and to their fullest potention. 

Our Services

Inclusion Ireland campaigns for changes in services and legislation that will improve the quality of life and participation of people with an intellectual disability in Irish society. It works with its members to look for priorities and put together nationally agreed policies to present to the government, statutory bodies, other groups and the general public. Some members of Inclusion Ireland are companies and some are individuals.

Inclusion Ireland also:

 • promotes advocacy for people with an intellectual disability, particularly self-advocacy;
 • gives information and advice by phone, post and through its website;  
 • publishes information leaflets and a quarterly newsletter; 
 • organises seminars and conferences;  
 • gives information and training talks to a range of groups; and 
 • represents the intellectual disability sector in Ireland at international level by its membership of Inclusion International and Inclusion Europe.  

How to contact us

You can contact Inclusion Ireland by post, phone, fax, email or by visiting its website: 

Inclusion Ireland,
Unit C 2, The Steelworks,
Foley Street,
Dublin 1.

Tel:   01-8559891  
Fax:  01-8559904

Email: info@inclusionireland.ie
Website:www.inclusionireland.ie

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1