Nacionalinė Airijos neregių taryba [National Council for the Blind of Ireland (NCBI)]

Apie mus

Nacionalinė Airijos neregių taryba [National Council for the Blind of Ireland (NCBI)] – tai pelno nesiekianti organizacija, kuri nacionaliniu mastu siūlo paramą ir paslaugas žmonėms, turintiems regėjimo sutrikimų. NCBI buvo įkurta 1931 metais; ji siūlo daugybę paslaugų daugiau kaip 15 000 žmonių. NGBI tikslas – skatinti aklųjų arba sutrikusio regėjimo žmonių visišką savarankiškumą.

Maždaug 5 % NCBI paslaugomis besinaudojančių žmonių yra visiškai akli, o 95 % jų regėjimas daugiau arba mažiau sutrikęs.

Mūsų paslaugos

Nacionalinė Airijos neregių taryba [National Council for the Blind of Ireland (NCBI)] siūlo specializuotas paslaugas, įskaitant paramą vaikams, turintiems regėjimo sutrikimų. Pavyzdžiui, Dubline, savo ankstyvojo mokymo centre, ji dirba su vaikais nuo gimimo iki šešerių metų amžiaus.  Tėvai informacijos apie šias paslaugas gali rasti Nacionalinės Airijos neregių tarybos [National Council for the Blind of Ireland (NCBI)] interneto svetainėje.

Kitų NCBI siūlomų paslaugų, teikiamų visoje šalyje, pavyzdžiai:

 • praktinis ir emocinis palaikymas;
 • paslaugos silpnaregiams;
 • konsultavimas, kaip pasirinkti pagalbines priemones ir reikmenis;
 • mobilumo mokymo kursai;
 • kasdienio savarankiškumo įgūdžiai;
 • kitų asmenų su negalia teikiama psichologinė parama ir profesionalų psichologinis konsultavimas;
 • patarimai įdarbinimo klausimais;
 • nacionalinė Brailio, stambių rašmenų ir garso priemonių biblioteka;
 • patarimai dėl pagalbinės technikos; ir
 • patarimai viešosioms bei privačioms organizacijoms dėl akliesiems arba sutrikusio regėjimo žmonėms patogių paslaugų.

Kaip su mumis susisiekti

Su Nacionaline Airijos neregių taryba [National Council for the Blind of Ireland (NCBI)] galite susisiekti paštu, telefonu, el. paštu arba apsilankydami jos interneto svetainėje:

NCBI,
Whitworth Road,
Drumcondra,
Dublin 9.

Telefonas: 1850 33 43 53
El. paštas: info@ncbi.ie
Svetainė: www.ncbi.ie
 

About us

The National Council for the Blind of Ireland (NCBI) is a not-for-profit charitable organisation that offers support and services nationally to people with eyesight problems. NCBI was set up in 1931 and offers many services to over 15,000 people. The aim of the NCBI is to promote the full independence of people who are blind or vision impaired.

About 5% of people using NCBI’s services are completely blind, while 95% have varying degrees of vision.

Our services

NCBI offers specialised services, including support to children with vision problems. For example, at its Early Learning Centre in Dublin it works with children from birth to six years of age.  Parents can find information about these services on the NCBI website.

Other services that NCBI offers around the country include:

 • practical and emotional support;
 • a low vision service;
 • guidance on choosing aids and appliances;  
 • mobility training;
 • daily living skills;
 • peer counselling and professional counselling;
 • employment advice;
 • a national Braille, large print and audio library;
 • advice on assistive technology; and
 • advice to public and private organisations on user-friendly services for people who are blind of vision impaired.

How to contact us

You can contact NCBI by post, phone, email or by visiting its website:

NCBI,
Whitworth Road,
Drumcondra,
Dublin 9.

Phone: 1850 33 43 53
Email: info@ncbi.ie
Website: www.ncbi.ie
 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1