Mówienie innym o niepełnosprawności dziecka

 

PDFPDF | DrukarkaDrukuj |

Rodzeństwo

Jako rodzice najlepiej możecie zdecydować, jak wiele powinniście powiedzieć o niepełnosprawności swojego dziecka pozostałym dzieciom. Wiele zależy od ich wieku, pojętności i ciekawości. Nie obawiajcie się zaangażować swoich dzieci tak wcześnie jak to tylko możliwe. Jeśli odczuwacie cierpienie, nie bójcie się tego okazać – prawdopodobnie i tak już to dostrzegły. Powiedzcie im szczerze i otwarcie, co się dzieje. Możliwe, że nie zrozumieją lub nie zapamiętają wszystkiego, zatem słuchajcie uważnie i odpowiadajcie na ich pytania. Niech to dzieci nakierują Was na to, co jeszcze powinny usłyszeć. Możecie powiedzieć im na przykład następujące rzeczy:

 • Niepełnosprawność waszej siostry/brata nie wynika z waszej winy.
 • To tylko kwestia przypadku.
 • Dzieciom z niepełnosprawnością trudniej nauczyć się niektórych rzeczy. Będą chciały się przyłączyć i robić z wami rzeczy, które wy lubicie robić, ale potrzebują więcej czasu, żeby się ich nauczyć, i może im to nie wychodzić.
 • Niepełnosprawność nie jest zaraźliwa.
 • Bardzo ważne jest mieć rodzeństwo.
 • Bardzo was kochamy i kochamy też waszą siostrę/brata.

Dzieci podążą za Waszym przykładem. Jeśli będziecie traktować niepełnosprawność po prostu jak jeden z aspektów życia dziecka, jego rodzeństwo będzie ją postrzegać tak samo.

Inni ludzie

Powiedzenie rodzinie i przyjaciołom o niepełnosprawności dziecka może być bardzo trudne. Tylko Wy wiecie, kiedy i w jaki sposób powiedzieć o tym innym. Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać.

 • Czasem trzeba powiedzieć bliskim przyjaciołom i rodzinie, żeby mieć się komu wypłakać.
 • Czasem łatwiej powiedzieć o tym najbardziej gadatliwemu z przyjaciół i poprosić, żeby rozpowszechnił wiadomość wśród innych, tak aby ludzie znali sytuację, zanim porozmawiają z Wami.
 • Kiedy indziej lepiej poczekać, aż sami oswoicie się z wiadomością i będziecie w stanie poradzić sobie z reakcją innych osób. Tylko Wy możecie zdecydować, jak wiele chcecie komuś powiedzieć o swoim dziecku i jakich słów użyć.
 • Czasami rodzina, przyjaciele i ludzie, z którymi się spotykacie, mogą powiedzieć Wam coś przykrego. Starajcie się ignorować te komentarze. Często wynikają one z nieporozumień.
 • Ludzie podążą za Waszym przykładem. Jeśli będziecie otwarci, uczciwi i pozytywni w stosunku do choroby swojego dziecka, oni też zaczną tak do niej podchodzić.
 • Może się okazać, że jesteście bardzo przeczuleni na punkcie niepełnosprawności swojego dziecka w kontaktach z nowo poznanymi osobami. Możecie nie być pewni, czy inni wiedzą o niepełnosprawności Waszego dziecka. Do was należy wybór, czy o tym wspominać.

Żeby pobrać te informacje  w postaci ulotki gotowej do wydruku, kliknij tutaj. 

 

Informacje na temat strony:
Autor: Adaptacja artykułu udostępnionego przez Down Syndrome Association UK (Stowarzyszenie Zespołu Downa, Wielka Brytania), zatwierdzona przez zespół roboczy ds. informacji nt. projektu „Informowanie rodzin”
Data utworzenia 1 października 2009 r.

 

 

iconPDFPDF | printerPrint |

Brothers and sisters

As a parent, you can decide best how much information you should give your other children about your child’s disability. Much depends on their age, their level of understanding and their curiosity. Do not be afraid to involve your children as soon as possible. It is okay to show them you are hurting if that is the case – they may see this already. Tell them in an honest and open way. They may not understand or remember all the information, so keep listening and answer their questions. Follow your children’s lead in deciding what else to tell them. You may want to say things such as:

 • It's not your fault that your brother/sister has a disability
 • It just happened by chance.
 • Children with a disability may find it harder to learn new things. They will want to join in and do the things you like doing but they might take longer learning how do to it and they may not be good at it.
 • You can't catch a disability.
 • Its very important to have brothers and sisters.
 • We love you very much and we love your brother/sister too.

Your children will follow your lead. If you treat disability as just one aspect of your child's life, their brothers and sisters will too.

Other people

Telling family and friends about your child’s disability can be very hard. Only you know when and how it is best to tell other people. Here are some points to keep in mind.

 • Sometimes you will need to tell close friends or family so you have someone to cry with.
 • Sometimes it is easier to tell the most gossipy of your friends and ask them to pass the information around so that people know before they talk to you.
 • Other times it is best to wait until you have come to terms with the news yourself and are able to cope with the other person’s reaction. Only you can decide how much of your child’s story to tell someone and which words to use.
 • Sometimes family, friends and people you meet say hurtful things. Try to ignore these comments. They are often based on misunderstandings.
 • People will follow your lead. If you are open, honest and positive about your child’s condition they will be too.
 • You may find you are very sensitive to people you meet when you are out and about. You may not be sure if other people know your child has a disability. You can choose whether or not to mention it.

Click here to download this information in a printable leaflet. 

 

Page Details:
Author: Adapted with kind permission from an article written by Down Syndrome Association UK, approved by Informing Families Information Working Group
Date Created 1 October 2009

 

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2024 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1