Citizens Information  (biuro informacyjne dla obywateli)

O nas

Citizens Information Board (siedziba główna biura informacyjnego dla obywateli) to krajowa agencja oferująca informacje, porady i rzecznictwo w zakresie opieki społecznej. Obejmuje to również informacje na temat uprawnień i świadczeń dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Citizens Information (biuro informacyjne dla obywateli) obecne jest w ponad 260 lokalizacjach na terenie Irlandii. Wasze lokalne biuro informacyjne:

 • jest wolne i niezależne;
 • jest usługą prywatną;
 • udziela informacji;
 • jego personel odpowie na Wasze pytania.  

Nasze usługi

Wasze lokalne biuro informacyjne:

 • dostarczy Wam informacji na temat przysługujących Wam praw;
 • pomoże Wam uzyskać to, co Wam przysługuje;
 • udzieli informacji na temat płatności i dodatków;
 • pomoże Wam wypełnić formularze; i 
 • pomoże Wam odwołać się od decyzji lub złożyć skargę.

Biuro informacyjne dla obywateli udziela informacji na następujące tematy:

 • świadczenia z opieki społecznej;
 • zakwaterowanie;
 • prawa pracownicze;
 • edukacja i szkolenie oraz
 • zdrowie.

Jak się z nami skontaktować

Informacje dla obywateli można uzyskać:

 • odwiedzając stronę internetową Citizens Information pod adresem www.citizensinformation.ie;
 • telefonując pod numer Lo-call 1890 777 121 lub 
 • odwiedzając osobiście jedno z 260 biur informacyjnych dla obywateli w kraju.  

About us

The Citizens Information Board is a national agency that gives information, advice and advocacy on social services. This includes information on entitlements and benefits for children with disabilities and their families.

You can get Citizens Information in over 260 locations across Ireland. Your local Citizens Information Service:

 • is free and independent;
 • is a private service;
 • gives information;
 • staff will answer your questions.  

Our Services

Your local Citizens Information Service will:

 • give you information on your rights;
 • help you get what you are entitled to;
 • give you information on payments and allowances;
 • help you to fill out forms; and 
 • help you with an appeal or to make a complaint.

The Service gives information on:

 • social welfare payments;
 • housing;
 • employment rights;
 • education and training; and
 • health.

How to contact us

You can get Citizens Information by:

 • visiting the Citizens Information website at www.citizensinformation.ie;
 • phoning Lo-call 1890 777 121; or 
 • dropping in to one of the 260 Citizens Information locations nationwide.  

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1