Jack and Jill Foundation (Fundacja „Jack and Jill”)

O nas

Jack and Jill Foundation (Fundacja „Jack and Jill”) oferuje opiekę i wsparcie dla dzieci do lat czterech z poważnymi nieprawidłowościami w rozwoju neurologicznym. Dzieci wspierane przez Jack and Jill Foundation potrzebują zazwyczaj intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej ze względu na swoją chorobę. Jack and Jill Foundation oferuje również opiekę zastępczą bezpośrednio rodzicom i rodzinom lub zapewnia dofinansowanie niezbędne do opłacenia opieki zastępczej w domu. W ten sposób Fundacja oferuje rodzinom dar czasu – czasu, który mogą przeznaczyć na czynności często uznawane przez nas za oczywiste, np. zakupy, spacer z pozostałymi dziećmi do parku, dobrze przespaną noc, itp.

Jeśli właśnie znaleźliście się w nieznanej dotąd sytuacji z nowo narodzonym lub starszym dzieckiem, nie obawiajcie się – pomoc jest na wyciągnięcie ręki. Jack and Jill Foundation pomoże Wam utrzymać najlepszą jakość życia, podczas gdy opiekujecie się dzieckiem.

Jeśli chcecie znaleźć pielęgniarza/pielęgniarkę łącznikową w Waszej okolicy, możecie kliknąć następujący link, który przeniesie Was na stronę Fundacji:  www.jackandjill.ie/who-we-are/our-nurses/

Nasze usługi

Jack and Jill Foundation oferuje szeroki zakres usług, w tym:

 • wizyty domowe pielęgniarza/pielęgniarki lub łącznika/łączniczki – zespół pielęgniarski jest dostępny od poniedziałku do piątku i obejmuje całą Irlandię;
 • poradnictwo na temat opieki nad dzieckiem w warunkach domowych;
 • porady i informacje na temat sposobu korzystania ze wszystkich usług, których może potrzebować Wasze dziecko;
 • wysłuchanie, czego pragniecie dla swojego dziecka, i reprezentowanie Was;
 • finansowanie bezpośrednie dla rodzin na opłacenie opieki zastępczej w domu;
 • lobbing w rządzie, kasach chorych i HSE w Waszym imieniu oraz
 • forum dyskusyjne dla rodziców na stronie internetowej Fundacji.  

Jak się z nami skontaktować

Z Jack and Jill Foundation można się skontaktować drogą pocztową, telefoniczną, wysyłając faks lub e-mail albo odwiedzając jej stronę internetową:

The Jack and Jill Children's Foundation,
Johnstown Manor,
Johnstown,
Naas,
Co Kildare,
Irlandia.

Tel.: +353 (45) 894538/660
Faks: +353 (45) 894558
E-mail: info@jackandjill.ie
Strona internetowa: www.jackandjill.ie
 

 

 

About us

The Jack and Jill Foundation offers care and support to children with severe neurological development issues up to the age of four years. The children that the Jack and Jill Foundation support usually need intensive home nursing care due to their condition. The Jack and Jill Foundation also offers respite directly to parents and families, or gives funding to allow them to buy home respite care. The Foundation gives these families the gift of time, time to do the things that we so often take for granted like shopping, taking their other children to the park, a night’s sleep etc.

If you’ve just found yourself in a new situation with your new baby or older child, don’t worry – help is at hand. The Jack and Jill Foundation is here to help you get the best quality of life while caring for your child.

If you want to find a Liaison Nurse in your area, you can click on the following link to the Jack and Jill Foundation website:  www.jackandjill.ie/who-we-are/our-nurses/

Our Services

The Jack & Jill Foundation offers a wide range of services, including:

 • home visits from a nurse or liaison officer - the nursing team is available from Monday to Friday and covers all of Ireland;
 • advice on caring for a child at home;
 • advice and information on how to access all the services your child may need;
 • listening to what you want for your child and representing you;
 • direct funding to families to buy home respite care;
 • lobbying the government, health boards and HSE on your behalf; and
 • a parents' discussion forum through its website.  

How to contact us

You can contact the Jack and Jill Foundation by post, phone, fax, email or by visiting its website:

The Jack and Jill Children's Foundation,
Johnstown Manor,
Johnstown,
Naas,
Co Kildare,
Ireland.

Telephone:+353 (45) 894538/660
Fax:+353 (45) 894558
Email: info@jackandjill.ie
Website: www.jackandjill.ie
 

 

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1