Înştiinţarea altor persoane în legătură cu dizabilitatea copilului dvs.

 

iconPDFPDF | imprimantăTipărire |

Fraţi şi surori

Ca părinte, puteţi decide cel mai bine câte informaţii doriţi să dezvăluiţi în legătură cu dizabilitatea copilului dvs. În mare parte acest lucru depinde de vârstă, nivelul lor de înțelegere şi de curiozitate. Să nu vă fie frică să vă implicaţi copiii cât de curând posibil. Este în regulă să arătaţi că suferiţi dacă este aşa - este posibil să fi observat acest lucru. Spuneţi-le cu sinceritate şi într-un mod deschis. Este posibil să nu înţeleagă sau să nu îşi amintească toate informaţiile, prin urmare ascultaţi-i în continuare şi răspundeţi-le la întrebări. În funcţie de reacţia copiilor dvs., puteţi decide ce altceva le mai puteţi spune. Este posibil să doriţi să comunicaţi lucruri precum:

 • Nu este vina ta că fratele tău/sora ta are o dizabilitate.
 • Acest lucru s-a întâmplat pur şi simplu.
 • Copiilor cu dizabilităţi le este mai greu să înveţe lucruri noi. Ei o să dorească să se implice şi să facă aceleaşi lucruri care îţi fac plăcere, dar este posibil să le ia mai mult timp să înveţe şi să nu fie buni la executarea acestora.
 • Dizabilitatea nu se ia.
 • Este foarte important să ai fraţi şi surori.
 • Vă iubim foarte mult şi îl/o iubim şi pe fratele/sora ta.

Copiii se vor lua după dvs. În cazul în care trataţi dizabilitatea doar ca un aspect al vieţii copilului dvs., fraţii şi surorile acestora vor face la fel.

Alte persoane

Informarea familiei şi prietenilor în legătură cu dizabilitatea copilului dvs. poate fi foarte dificilă. Doar dvs. ştiţi când şi cum este mai bine să-i informaţi pe ceilalţi. Mai jos sunt câteva aspecte de reţinut.

 • Câteodată o să trebuiască să le spuneţi prietenilor apropriaţi sau familiei, pentru a avea pe cineva cu care să plângeţi.
 • Câteodată este mai uşor să le spuneţi acelor prieteni cărora le place să bârfească şi să-i rugaţi să răspândească informaţiile, astfel încât să se afle în cercul de cunoscuţi.
 • Uneori, cel mai bine este să aşteptaţi până când vă obişnuiţi dvs. cu situaţia şi sunteţi capabili să faceți faţă reacţiilor altor persoane. Doar dvs. puteţi hotărî cât faceţi public din povestea copilului dvs. şi ce cuvinte să folosiţi.
 • Câteodată, familia, prietenii şi oamenii cu care vă întâlniţi spun lucruri care dor. Încercaţi să ignoraţi aceste comentarii. Deseori, acestea se bazează pe neînţelegerea faptelor.
 • Oamenii se vor lua după dvs. Dacă sunteţi deschişi, oneşti şi pozitivi în legătură cu starea copilului dvs., oamenii vor fi la fel.
 • Puteţi afla că sunteţi sensibili când vă întâlniţi cu alte persoane în public. Este posibil să nu fiţi siguri dacă alte persoane ştiu că fiul/fiica dvs. are o dizabilitate. Puteţi alege să menţionaţi sau nu acest lucru.

Faceţi clic aici pentru a descărca aceste informaţii în format de broşură care poate fi tipărită. 

 

Detalii pagină:
Autor: Adaptare cu permisiune, dintr-un articol scris de Asociaţia Down Syndrome (Down Syndrome Association UK) Marea Britanie, aprobată de Grupul de lucru Informarea Familiilor
Data creării 1 octombrie 2009

 

 

iconPDFPDF | printerPrint |

Brothers and sisters

As a parent, you can decide best how much information you should give your other children about your child’s disability. Much depends on their age, their level of understanding and their curiosity. Do not be afraid to involve your children as soon as possible. It is okay to show them you are hurting if that is the case – they may see this already. Tell them in an honest and open way. They may not understand or remember all the information, so keep listening and answer their questions. Follow your children’s lead in deciding what else to tell them. You may want to say things such as:

 • It's not your fault that your brother/sister has a disability
 • It just happened by chance.
 • Children with a disability may find it harder to learn new things. They will want to join in and do the things you like doing but they might take longer learning how do to it and they may not be good at it.
 • You can't catch a disability.
 • Its very important to have brothers and sisters.
 • We love you very much and we love your brother/sister too.

Your children will follow your lead. If you treat disability as just one aspect of your child's life, their brothers and sisters will too.

Other people

Telling family and friends about your child’s disability can be very hard. Only you know when and how it is best to tell other people. Here are some points to keep in mind.

 • Sometimes you will need to tell close friends or family so you have someone to cry with.
 • Sometimes it is easier to tell the most gossipy of your friends and ask them to pass the information around so that people know before they talk to you.
 • Other times it is best to wait until you have come to terms with the news yourself and are able to cope with the other person’s reaction. Only you can decide how much of your child’s story to tell someone and which words to use.
 • Sometimes family, friends and people you meet say hurtful things. Try to ignore these comments. They are often based on misunderstandings.
 • People will follow your lead. If you are open, honest and positive about your child’s condition they will be too.
 • You may find you are very sensitive to people you meet when you are out and about. You may not be sure if other people know your child has a disability. You can choose whether or not to mention it.

Click here to download this information in a printable leaflet. 

 

Page Details:
Author: Adapted with kind permission from an article written by Down Syndrome Association UK, approved by Informing Families Information Working Group
Date Created 1 October 2009

 

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1