Drepturi şi beneficii - Agenţii de contactat

 

În cazul în care copilul dvs. are o dizabilitate este posibil să primiţi o serie de drepturi şi beneficii . Scopul acestor drepturi şi beneficii este de a vă susţine pe dvs. ca familie şi să îl ajute pe copilul dvs. să ajungă la potenţialul său maximum. Faceţi clic aici pentru o introducere a drepturilor şi beneficiilor.

Există câteva agenţii diferite care se ocupă de beneficii şi drepturi. Mai jos am enumerat câteva dintre cele importante.

Executivul Serviciului de Sănătate (Health Service Executive: HSE)

HSE oferă informaţii despre:

 • Planul de Rambursare a Medicamentelor (Drug Payments Scheme)
 • Planul pe Termen Lung pentru Boală și Dizabilitate (Long-Term Illness and Disability Scheme)
 • Card medical (Medical Card)
 • Card de vizită la medicul de familie (GP Visit Card)
 • Planul pentru Scutece Gratuite (Free Nappies Scheme)
 • Planul pentru Suplimentarea Alimentației (Diet Supplement Scheme)
 • Alocație de Mobilitate (Mobility Allowance)
 • Subvenție pentru Transport Motorizat (Motorised Transport Grant)
 • Servicii de bunăstare comunitate

Puteţi telefona la HSE la numărul cu tarif redus (callsave) 1850 24 1850 pentru detalii referitoare la locaţia unde puteţi aplica sau puteţi vizita site-ul la www.hse.ie.Departamentul Protecției Sociale (Department of Social Protection):

Departamentul Protecției Sociale (Department of Social Protection) oferă informaţii despre:

 • Alocaţie pentru copii (Child Benefit)
 • Alocaţie de îngrijitor (Carer’s Allowance) şi Alocație de Îngrijitor cu Jumătate de Normă (Half-Rate Carer’s Allowance)
 • Alocație de Îngrijitor (Carer’s Benefit)
 • Alocație de Îngrijire la Domiciliu (Domiciliary Care Allowance)
 • Subvenție Pentru Repaus în Îngrijire (Respite Care Grant)
 • Alocație de Dizabilitate (Disability Allowance)
 • Legitimație de Transport Gratuit (Free Travel Pass)
 • Credite Asigurare Socială Conform Salariului (Pay Related Social Insurance – (PRSI))
 • Beneficii domestice (Household Benefits)

Puteţi telefona la Biroul Central al Departamentului Protecţiei Sociale (Department of Social Protection) la 01-704 3000, sau puteţi vizita site-ul la  www.welfare.ie.

 

Consiliul Fiscal (Revenue Commissioners)

Consiliul Fiscal (Revenue Commissioners) acordă alocaţii şi scutiri de la plata anumitor impozite şi taxe pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru familiile acestora. Acestea includ următoarele:

 • Credit de Impozitare pentru Copil cu Incapacitate (Incapacitated Child Tax Credit)
 • Scutire de Taxă pentru Cheltuieli de Sănătate/Medicale (Health/Medical Expenses Tax Relief) (Med 1 şi Med 2)
 • Scutire de Taxă pentru Îngrijitor Domestic (Home Carer’s Tax Credit)
 • Creditele Anuale pentru o Persoană Casnică (Homemaker’s Years Credits)
 • Scutire pentru Vehiculele cu Șoferi şi Pasageri cu Dizabililăți (Relief on Vehicles for Drivers and Passengers with Disabilities)
 • Alocaţii pentru angajarea unui îngrijitor

Consiliul Fiscal (Revenue Commissioners) dispune de  ofiţeri de acces care asistă şi ghidează persoanele cu dizabilităţi şi pe familiile acestora în vederea accesării serviciilor oficiului. Faceţi clic aici pentru informaţii suplimentare despre ofiţerii de acces sau telefonaţi la  (01) 633 08 83. 

Informaţii în mai multe limbi sunt disponibile pe site-ul Consiliul Fiscal (Revenue Commissioners) şi există o secţiune specifică care se ocupă de persoanele cu dizabilităţi

Pentru mai multe informaţii în legătură cu cele de mai sus, vizitaţi site-ul Consiliul Fiscal (Revenue Commissioners), la www.revenue.ie.
 

Vă rugăm să notaţi:

Având în vedere faptul că, în timp, nivelurile de plată şi denumirile schemelor se modifică, puteţi găsi informaţiile cele mai recente cu privire la drepturi şi beneficii pe site-ul de Informare a Cetăţeanului (Citizens Information Website)
 

Detalii pagină:
Autor: Coordonator proiect Enable Ireland şi Informarea Familiilor
Data creării 1 octombrie 2009
Data  revizuirii 3 martie 2011 

You may be entitled to a range of entitlements and benefits if your child has a disability. These entitlements and benefits aim to support you as a family and to help your child reach their full potential. Click here for an introduction to Entitlements and Benefits.

There are several different agencies that deal with benefits and entitlements. We have listed some of the important ones below.

The Health Service Executive (HSE)

The HSE gives information on the:

 • Drug Payments Scheme
 • Long-Term Illness and Disability Scheme
 • Medical Card
 • GP Visit Card
 • Free Nappies Scheme
 • Diet Supplement Scheme
 • Mobility Allowance
 • Motorised Transport Grant
 • Community Welfare Services

You can phone the HSE on callsave 1850 24 1850 for details on where to apply, or visit its website at www.hse.ie.The Department of Social Protection:

The Department of Social Protection gives information on the:

 • Child Benefit
 • Carer’s Allowance and Half-Rate Carer’s Allowance
 • Carer’s Benefit
 • Domiciliary Care Allowance
 • Respite Care Grant
 • Disability Allowance
 • Free Travel Pass
 • Pay Related Social Insurance (PRSI) Credits
 • Household Benefits

You can phone the Department of Social Protection Head Office on 01-704 3000, or visit its website at www.welfare.ie.

 

The Revenue Commissioners

The Revenue Commissioners gives allowances and exemptions from certain taxes and duties for people with disabilities and their families. These include the following:

 • Incapacitated Child Tax Credit
 • Health/Medical Expenses Tax Relief (Med 1 and Med 2)
 • Home Carer’s Tax Credit
 • Homemaker’s Years Credits
 • Relief on Vehicles for Drivers and Passengers with Disabilities
 • Allowances for Employing a Carer

The Revenue Conmissioners have Access Officers who assist and guide people with disabilities and their families to access the services of the Revenue Commissioners. Click here to see further information on the Access Officers or telephone  (01) 633 08 83. 

Information in several languages is available on the website of the Revenue Commissioners, and there is a specific section that deals with disability

For more information on the above, visit the Revenue Commissioners' website at www.revenue.ie.
 

Please note:

As payment rates and scheme names change over time, you can find the most up to date rates for the entitlements and benefits on the Citizens Information Website
 

Page Details:
Author: Enable Ireland & Informing Families Project Co-ordinator
Date Created 1 October 2009
Date  Reviewed 3 March 2011 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1