Inclusion Ireland

Despre noi

Inclusion Ireland este o organizaţie naţională bazată pe voluntariat, al cărui scop constă în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale din Irlanda. Înfiinţată în 1961, în prezent este organismul umbrelă pentru peste 160 de organizaţii. Scopul organizaţiei Inclusion Ireland constă în verificarea faptului că persoanele cu dizabilităţi intelectuale pot locui şi face parte din comunitate având aceleaşi drepturi ca ceilalţi cetăţeni, prin urmare pot trăi viaţa pe care o aleg şi la nivelul maxim de potenţial. 

Serviciile noastre

Inclusion Ireland militează pentru schimbari în servicii şi legislaţie, care vor îmbunătăţi calitatea vieţii şi participarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale la societatea irlandeză. Membrii organizaţiei caută priorităţi şi corelează politicile agreate la nivel naţional, pentru a fi prezentate către guvern, organismele statutare, alte grupuri şi publicul larg. Unii membri ai Inclusion Ireland sunt companii şi unii sunt persoane fizice.

De asemenea, Inclusion Ireland:

 • promovează susţinerea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, mai ales auto-susţinerea;
 • acordă informaţii şi consiliere prin telefon, prin poştă şi prin intermediul site-ului;  
 • publică broşuri informative şi un newsletter trimestrial; 
 • organizează seminare şi conferinţe;  
 • acordă informaţii şi instruire unor anumite grupuri; şi 
 • reprezintă sectorul dizabilităţi intelectuale din Irlanda la nivel internaţional prin includerea sa în calitate de membru al Inclusion International şi Inclusion Europe.  

Cum ne puteţi contacta

Puteţi contacta Inclusion Ireland prin poştă, telefon, fax, email sau vizitând site-ul: 

Inclusion Ireland,
Unit C 2, The Steelworks,
Foley Street,
Dublin 1.

Tel:   01-8559891  
Fax:  01-8559904

Email: info@inclusionireland.ie
Site:www.inclusionireland.ie

About us

Inclusion Ireland is a national voluntary organisation working to promote the rights of people with an intellectual disability in Ireland. Set up in 1961, it is now the umbrella body for over 160 organisations. Inclusion Ireland aims to make sure that people with an intellectual disability can live and take part in the community with the same rights as other citizens, so they can live the life of their choice and to their fullest potention. 

Our Services

Inclusion Ireland campaigns for changes in services and legislation that will improve the quality of life and participation of people with an intellectual disability in Irish society. It works with its members to look for priorities and put together nationally agreed policies to present to the government, statutory bodies, other groups and the general public. Some members of Inclusion Ireland are companies and some are individuals.

Inclusion Ireland also:

 • promotes advocacy for people with an intellectual disability, particularly self-advocacy;
 • gives information and advice by phone, post and through its website;  
 • publishes information leaflets and a quarterly newsletter; 
 • organises seminars and conferences;  
 • gives information and training talks to a range of groups; and 
 • represents the intellectual disability sector in Ireland at international level by its membership of Inclusion International and Inclusion Europe.  

How to contact us

You can contact Inclusion Ireland by post, phone, fax, email or by visiting its website: 

Inclusion Ireland,
Unit C 2, The Steelworks,
Foley Street,
Dublin 1.

Tel:   01-8559891  
Fax:  01-8559904

Email: info@inclusionireland.ie
Website:www.inclusionireland.ie

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1