Down Syndrome Ireland (organizacja zrzeszająca osoby z zespołem Downa i ich bliskich)

O nas

Down Syndrome Ireland (organizacja zrzeszająca osoby z zespołem Downa i ich bliskich) to organizacja krajowa oferująca aktualne informacje i wsparcie dla osób z zespołem Downa i ich opiekunów, jak również profesjonalistów pracującym w tym środowisku.

Celem tej organizacji jest podnieść jakość życia osób z zespołem Downa, tak aby każda z nich mogła osiągnąć pełnię swoich możliwości i miała tak jasną i niezależną przyszłość, jak tylko to możliwe. Podczas swojego życia ludzie doświadczają wielu wzlotów i upadków. Osoby z zespołem Downa są takie same jak wszyscy, mogą jedynie potrzebować pomocy i wsparcia na drodze życia. 

Nasze usługi

National Resource Team (Krajowy Zespół ds. Zasobów) organizacji  Down Syndrome Ireland  oferuje wsparcie w następującym zakresie:

 • Pomoc psychologiczna
 • Niezależność
 • Edukacja
 • Zdrowie

Down Syndrome Ireland (organizacja zrzeszająca osoby z zespołem Downa i ich bliskich) organizuje również coroczną Konferencję Młodych Rodziców

Jak się z nami skontaktować

W całym kraju istnieje 25 oddziałów Down Syndrome Ireland.  Jeśli chcielibyście otrzymać pakiet dla młodych rodziców (New Parent Pack), dane kontaktowe lokalnego oddziału lub więcej informacji, prosimy skontaktować się z Annette O’Neil w biurze krajowym:

 • telefonując pod numer Lo-call 1890 374 374 lub 01 426 6500;
 • wysyłając wiadomość na adres annette@downsyndrome.ie lub
 • odwiedzając stronę internetową Down Syndrome Ireland pod adresem www.downsyndrome.ie.

 

About us

Down Syndrome Ireland is a national organisation that gives up-to-date information and support to both carers and people with Down syndrome, as well as professionals working in this area. 

Down Syndrome Ireland’s goal is to improve the quality of life of persons with Down syndrome, so that each person develops to their full potential and has as bright and independent a future as possible. People experience many ups and downs throughout their lives. People with Down syndrome are no different, but may need a little help and support along the way. 

Our Services

The National Resource Team of Down Syndrome Ireland gives support in the following areas:

 • Counselling
 • Independence
 • Education
 • Health

Down Syndrome Ireland also hosts a residential New Parents Conference annually. 

How to contact us

There are 25 branches of Down Syndrome Ireland nationwide.  If you would like a New Parent Pack, contact details of your local Branch or further information please contact Annette O’Neill at the National Office by

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2023 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1