Health Service Executive (Zarząd Opieki Zdrowotnej i Społecznej, HSE)

O nas

HSE świadczy usługi z zakresu osobistej i zdrowotnej opieki społecznej wszystkim dzieciom i ich rodzinom mieszkającym w Irlandii. Niektóre z tych usług skierowane są do rodzin dzieci z niepełnosprawnością. HSE może świadczyć usługi bezpośrednio, ewentualnie inne organizacje mogą świadczyć usługi w jego imieniu. Na przykład niektóre ośrodki wczesnej interwencji są prowadzone przez organizacje ochotnicze, a inne – w ramach usług środowiskowych HSE.

Nasze usługi

HSE oferuje szeroki zakres usług dla dzieci i ich rodzin, w tym usługi wczesnej interwencji. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usług ośrodka wczesnej interwencji w Waszej okolicy, możecie skontaktować się z miejscowym ośrodkiem zdrowia

HSE odpowiada również za następujące uprawnienia i świadczenia:

 • Program refundacji leków (Drug Payments Scheme)
 • Program świadczeń na wypadek przewlekłej choroby i niepełnosprawności (Long-Term Illness and Disability Scheme)
 • Kartę medyczną (medical card)
 • Kartę uprawniającą do nieodpłatnych wizyt u lekarza pierwszego kontaktu (GP visit card)
 • Program uprawniający do otrzymywania bezpłatnych pieluch (Free Nappies Scheme)
 • Program dodatkowych świadczeń przeznaczonych na dietę (Diet Supplement Scheme)
 • Dodatek dla osób z niepełnosprawnością na pokrycie wydatków na transport (Mobility Allowance)
 • Dodatek na transport motoryzacyjny (Motorised Transport Grant)

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się więcej na temat uprawnień i świadczeń oraz agencji innych niż HSE, które również się nimi zajmują.

Jak się z nami skontaktować

Żeby skontaktować się z HSE, można:

 • zatelefonować na infolinię HSE, czynną w godz. 8.00–20.00 od poniedziałku do soboty pod numer Callsave (tanie połączenia telefoniczne) 1850 24 1850, lub
 • odwiedzić stronę internetową HSE pod adresem www.hse.ie.

 

About us

The HSE delivers health and personal social services to all children and families living in Ireland. Some of these services are for families of children with disabilities. The HSE either delivers services directly or other organisations deliver services for the HSE. For example, some early services are provided by various voluntary organisations and some are provided by the HSE community services.

Our Services

The HSE offers a wide range of services for children and families, including early services. You can contact your Local Health Office to find out how to access Early Services in your area. 

The HSE also deals with the following Entitlements and Benefits:

 • Drug Payments Scheme
 • Long-Term Illness and Disability Scheme
 • Medical Card
 • GP Visit Card
 • Free Nappies Scheme
 • Diet Supplement Scheme
 • Mobility Allowance
 • Motorised Transport Grant

Click here to find out more about Entitlements and Benefits and agencies other than the HSE that also deal with entitlements and benefits.

How to contact us

You can contact the HSE by:

 • phoning the HSE information line from 8am to 8pm, Monday to Saturday on Callsave 1850 24 1850; or
 • visiting the HSE website at www.hse.ie.

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2023 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1