Sveiki apsilankę šeimos informavimo svetainėje!

 Katherine O‘Leary, Korko šeimos informavimo projekto vadovės, nuotrauka

Sveiki apsilankę šeimos informavimo svetainėje! Man tikrai malonu, kad jūs apsilankėte.  Sukūrėme šią svetainę, norėdami suteikti jums praktinės, palaikančios ir naudingos informacijos. Galbūt jūsų vaikui diagnozuota negalia arba nustatyta, kad jis turi specialiųjų papildomų poreikių, galbūt laukiate diagnozės ar galbūt nerimaujate, kad jūsų vaikas gali turėti negalią. Jeigu taip, ši svetainė suteiks jums pagalbos ir informacijos. Ją rūpestingai kūrė tėvai ir specialistai.

 

Kiekvienas žmogus skirtingas

Privalote nepamiršti, kad kiekvienas vaikas yra individualus žmogus su skirtinga patirtimi, net jeigu jis serga ta pačia liga kaip ir kitas vaikas. Esu keturių vaikų motina, du iš jų turi negalių. Mano dukra Julie turi fizinę negalią, o sūnus Diarmuidas turi protinę negalią. Dabar jie abu jau suaugę, todėl patikėkite manimi – jūs susidorosite ir vėl būsite laimingi. Tereikia šiek tiek laiko, kol priprasite prie šio naujo, jūsų laukiančio kelio. Dažnai susimąstau, kodėl tiek daug verkiau tomis pirmomis keliomis savaitėmis. Juk dabar turiu tiek daug progų pravirkti iš laimės ir pasididžiavimo jų pasiekimais. Dienas skaičiuokite po vieną ir palaipsniui imsite džiaugtis savo kūdikiu, tenkindami specialiuosius papildomus poreikius, kurių gali turėti jūsų sūnus ar dukra.

Neskubėkite su diagnoze

Kiekvienas skirtingai priima naujieną apie savo vaiko diagnozę. Diagnozės nustatymo trukmė taip pat gali skirtis. Ją galite sužinoti nėštumo metu arba vaikui jau gimus, o kai kuriais atvejais net praėjus keliems mėnesiams arba keleriems metams. Kada tai benutiktų, nepamiškite, kad yra gausybė informacijos. Kartais tai gali atrodyti nebepakeliama, todėl neskubėkite – skirkite laiko informacijai. Tikimės, kad ši svetainė jums bus naudinga; visada mielai lauksime jūsų atsiliepimų.

Katherine O'Leary

Motina, Korko Šeimos informavimo projekto vadovė

 

 

 

Welcome to the Informing Families web site. I really mean “welcome”.  We have set up this website to give you information that will help and that is practical, supportive and useful. Your child may have been diagnosed with a disability or additional needs, you may be waiting for a diagnosis, or you may be worried that your child might have a disability. If so, this website will help to support and inform you. It has been carefully developed by parents and professionals.

 

Everyone is different

You must remember that each child is an individual and will have different experiences, even if they have the same condition as another child. I am the mother of four children, two of whom have disabilities. My daughter Julie has a physical disability and my son Diarmuid has an intellectual disability. They are both now adults, so take it from me you will cope and you will be happy again. It just takes some time to adjust to this new path ahead. I often wonder why I cried so much in those first few weeks. I now have many occasions to cry with happiness and pride in their achievements. Take one day at a time and gradually you will start to enjoy your baby, while meeting the extra needs that your son or daughter may have.

Take your time with the diagnosis

Everyone deals with the news of their child’s diagnosis differently. The timing of the diagnosis may also differ. It could come during pregnancy or after the birth of the baby, or in some cases months or years later. Whenever it happens, remember that there is lots of information out there. Sometimes this can feel like it is too much, so take your time with the information. We hope that you find this website helpful and are always glad to hear from you.

Katherine O'Leary

Parent, Chairperson Informing Families Project Cork

 

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

  • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
  • Phone: +353 (091) 792316
  • Fax: +353 (091) 792317
  • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03  Thumbnail1