Aflarea de informaţii despre dizabilitatea copilului dvs.

 

Un copil vă schimbă viaţa definitiv. Copiii sunt motive foarte mari de bucurie şi le oferă părinţilor oportunităţi neaşteptate de a afla mai multe despre ei şi despre lucrurile cu adevărat importante din viaţă. A fi părinte ne expune la o dragoste profundă şi capacitatea de a îngriji pe cineva, într-un mod în care mulţi dintre noi nu şi-au imaginat. Copiii ne aduc multe daruri. Acest lucru ţine de bucuria şi minunea de a fi părinte. Fiecare copil este unic – fiecare cu propria sa personalitate, calităţi, abilităţi, caracteristici şi provocări. În cazul în care citiţi acest ghid cu informaţii, probabil că aţi aflat recent că fiul/fiica dvs. are o dizabilitate. În timp ce simţiţi că vă confruntaţi cu multe provocări nebănuite, puteţi găsi alinare ştiind că nu sunteţi singuri. Sute de părinţi au fost în aceeaşi situație, mulţi vă sunt alături şi mulţi vă vor urma paşii.

Copiii cu dizabilităţi au aceleaşi nevoi ca orice alt copil - să înveţe, să se joace, să fie acceptaţi, să aibă prieteni şi să fie iubiţi de părinţi. Indiferent de dizabilitatea copilului dvs., unul dintre cele mai importante lucruri de care să vă aduceţi aminte este să vă consideraţi copilul în primul rând ca un copil şi dizabilitatea sa doar ca o parte a ceea ce este copilul dvs. Ca în cazul oricărui copil, viitorul său este influenţat de viziunea pe care o aveţi şi de angajamentul dvs. în vederea realizării visurilor acestuia.

Reacţii

Părinţii au reacţii amestecate şi diferite când află că fiul sau fiica lor are o dizabilitate. Modul în care aflaţi despre dizabilitatea copilului dvs. poate avea un impact asupra reacţiei dvs. emoţionale. Puteţi fi destul de norocoşi să aflaţi despre dizabilitatea copilului dvs. de la cineva care are cunoştinţe despre dizabilitate şi are o atitudine pozitivă în legătură cu persoanele cu dizabilităţi. Din nefericire, nu întotdeauna se întâmplă aşa. În cazul în care nu aflaţi despre beneficiile pozitive ale situaţiei de a avea un copil cu dizabilităţi, atunci nu vi s-a spus tot. Poate fi de ajutor să nu uitaţi acest lucru pe măsură ce vă confruntaţi cu necunoscutul. Nu orice părinte trăieşte aceleaşi emoţii, dar este perfect normal să trăiţi mai întâi unele sau toate emoţiile enumerate mai jos:

 • Neîncredere şi refuz - trebuie să fie o greşeală. Nu se poate întâmpla;
 • Confuzie şi şoc - cum s-a întâmplat acest lucru? Ce ar trebui să fac?
 • Nerăbdare - ce altceva ar trebui să fac? Cum voi face faţă? Cum explic acest lucru celorlalţi din familie, prietenilor şi colegilor?
 • Nesiguranţă - cum îmi pot ajuta cel mai bine copilul? Ce altceva ne rezervă viitorul?
 • Mânie - de ce nu poate cineva rezolva ceea ce s-a întâmplat cu copilul meu? De se întâmplă asta familiei mele?;
 • Disperare - cum pot face faţă? Nu asta visam pentru copilul meu şi familia mea.
 • Hotărâre - mă voi asigura că acest copil are oportunitatea de a se dezvolta şi învăţa. Voi afla tot ceea ce este nevoie să ştiu.
 • Uşurare – cel puţin înţeleg ceva mai bine ceea ce se întâmplă cu copilul meu. 
 • Angajament - îmi voi iubi şi îngriji copilul. Mă voi devota acestui copil.

Nu este neobişnuit să aveţi reacţii contradictorii, având în vedere că sunt multe necunoscute şi incertitudini. Este normal să vă puneţi întrebări în legătură cu viitorul. Părinţii îşi doresc ca ai lor copii să fie sănătoşi, în siguranţă şi protejaţi. În prezent aveţi multe întrebări, probabil cateva nopţi fără somn şi foarte puţine răspunsuri. Puteţi simţi că nu aveţi puterea de a schimba lucrurile şi vă veţi îndoi de capacitatea dvs. de a fi un bun părinte. Nu toate persoanele trăiesc aceleaşi emoţii şi fiecare părinte le trăieşte în propriul mod şi în timp.

Luând legătura cu alţi părinţi care au trăit sentimentul de a fi părinte al unui copil cu dizabilităţi poate fi o sursă imensă de încurajare şi înţelegere. Mulţi părinţi au ajuns să înţeleagă că un copil cu dizabilităţi este un dar la fel de preţios ca orice copil. În timp, părinţii găsesc resurse suplimentare pentru îngrijirea şi creşterea copilului cu dizabilităţi. Energia, care iniţial a fost consumată de nelinişte şi nesiguranţă, este transformată progresiv în energie care îi face pe părinţi să fie informaţi şi să fie susţinători ai copilului lor.

Idei de reţinut

Când aflaţi despre dizabilitatea copilului dvs., reţineţi următoarele idei:

Luaţi legătura cu alţi părinţi
Sentimentul de izolare este foarte răspândit în cazul părinţilor atunci când află despre dizabilitatea copilului lor. Majoritatea părinţilor consideră că este util să intre în legătură cu alţi părinţi care cresc un copil cu dizabilităţi.

Lucraţi împreună ca o familie.
Vorbiţi cu cei care vă sunt cel mai aproape – partenerul dvs., ceilalţi copii, familia dvs. extinsă şi prieteni. Împărtăşiţi speranţele şi grijile cu alte persoane care au o atitudine pozitivă în legătură cu copiii cu dizabilităţi. Unele persoane care vă sunt apropriate pot să nu împărtășească din bucuria dvs., fiindcă copilul dvs. are o dizabilitate. Această părere se poate modifica în timp. Nu uitaţi că nici dvs. nu aţi avut o părere pozitivă de la început. Având un copil cu dizabilităţi ne schimbă în moduri pe care persoanele care nu au avut o experienţă similară s-ar putea să nu le înţeleagă.

Menţineţi o atitudine pozitivă.
Nu uitaţi că toţi copiii au nevoie de sprijin şi de ghidare din partea părinţilor pentru a-şi atinge maximum de potenţial. O atitudine pozitivă vă poate ajuta să depăşiţi barierele pe care le puteţi întâlni.

Acţionaţi.
Sunteţi cel mai bun susţinător al copilului dvs. Vorbiţi cu alţi părinţi şi înscrieţi-vă în grupurile de părinţi pentru a afla mai multe în legătură cu dizabilitatea copilului dvs. şi avantajele includerii.

Sursa

Informaţiile din această pagină sunt scrise de părinţi pentru părinţi şi au fost adaptate cu permisiunea Alberta Association for Community Living - AACL din Canada. Puteţi găsi textul întreg al acestui ghid făcând clic pe acest link, sau puteţi vizita site-ul de internet al AACL pentru informaţii suplimentare.

Having a child changes your life forever. Children are a source of great joy and provide parents with unexpected opportunities to learn more about themselves and what is really important in life. Being a parent opens us to a deeper love and capacity to care about someone else in a way many of us never previously imagined. Children bring us many gifts. This is part of the joy and wonder of parenting. Every child is unique – each with his or her own personality, qualities, abilities, characteristics and challenges. If you are reading this information guide, you have probably recently learned that your child has a disability. While you may feel you are facing many unknown challenges, you may find some comfort in knowing you are not alone. Many hundreds of thousands of parents have come before you, many are walking with you and many more will come after.

Children with disabilities have the same needs as every other child – to learn, play, be included, have friends and be loved by their parents. Whatever your child’s disability, one of the most important things you can remember is to see your child as a child first and their disability as only a part of whom your child is. As with any child, his or her future is influenced by the vision you hold for him or her and your commitment to realising these dreams.

Reactions

Parents have many different and mixed reactions when they learn their son or daughter has a disability. How you learn about your child’s disability can have an impact on your emotional reaction. You may be fortunate enough to learn about your child’s disability from someone who is knowledgeable about disability and has a positive view of people with disabilities. Unfortunately, this is not always the case. If you are not told about the positive benefits of having a child with a disability, then you have not been told the full story. It can be helpful to keep this in mind as you enter what feels like an unknown world. Not every parent will experience the same feelings, but it is perfectly normal to initially experience some or all of the emotions listed below:

 • Disbelief and denial – this must be a mistake. This can’t be happening;
 • Confusion or shock – how did this happen? What should I do?;
 • Anxiety – what else will happen? How will I cope? How will I explain this to the rest of my family, friends and colleagues?;
 • Uncertainty – how can I best help my child? What does the future hold for us?;
 • Anger – why can’t someone fix what has happened to my child? Why is this happening to my family?;
 • Despair – how can I possibly deal with this? This is not the dream I had for my child and family.
 • Determination – I will ensure this child has every opportunity to grow and learn. I will find out everything I need to know.
 • Relief – at least I understand a little better what is happening to my child. 
 • Commitment – I will love and care for this child. I will be devoted to this child.

It is not unusual to have conflicting reactions given there are so many unknowns and uncertainties. Wondering about the future is only natural. Parents want their children to be healthy, safe and secure. Now you have a million questions, perhaps some sleepless nights and few answers. You may feel powerless to change things and doubt your own ability to be a good parent. Not everyone will experience all of these emotions and each parent works through them in their own way and time.

Connecting to other parents who are further along in their journey of parenting a child with a disability can be an immense source of reassurance and understanding. Most parents soon come to understand that their child with a disability is as precious a gift as any other child. Over time, parents typically find strengths they did not realise they had to care for and raise a child with a disability. The energy that initially is consumed by anxiety and uncertainty is gradually transformed into energy that enables parents to be informed and effective advocates for their child.

Ideas to keep in mind

Upon learning your child has a disability you might keep the following ideas in mind:

Connect With Other Parents
Feelings of isolation are very common for parents when their child receives a diagnosis. Most parents find it very helpful to connect with other parents who are raising a child with disabilities.

Work Together As A Family
Talk with those you are closest to – a partner, your other children, your extended family and friends. Share your worries and hopes with others who have a positive belief in children with disabilities. Some people who are close to you may not share in your joy of your child, because she or he has a disability. Their view may change over time. It helps to remember you may not have had a positive view at first either. Having a child with a disability changes us in ways other people who have not had a similar experience may not understand.

Maintain A Positive Outlook
Remember that all children require the support and guidance of their parents to help them realise their full potential. A positive outlook can help you overcome barriers you may encounter.

Take Action
You are your child’s best advocate. Talk to other parents and participate in parent groups to learn about your child’s disability and the benefits of inclusion.

Source

The information on this page was written by parents for parents, and was adapted with kind permissionfrom the Alberta Association for Community Living (AACL) in Canada. You can find the full text from this guide by clicking on this link, or you can visit the website of AACL for more information.

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2023 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1