Experţii cu care puteţi intra în contact

 

Unii dintre experţii cu care puteţi intra în contact pot fi membrii Echipei de intervenţie la o etapă iniţială . Alţi experţi pot fi cei care lucrează în spitale sau servicii comunitare.

În cele ce urmează aveţi o scurtă descriere a  rolurilor diverşilor experţi care lucrează cu copiii cu dizabilităţi. Având în vedere faptul că fiecare copil are nevoi diferite, fiecare familie se va întâlni cu mai mulţi experţi diferiţi, prin urmare nu vă faceţi griji - nu va fi nevoie să vă întâlniţi cu toţi aceşti oameni. De asemenea, veţi vedea că primiţi acelaşi sfat din partea unor experţi diferiţi. 

Audiolog:

Audiologul ajută la diagnosticarea, tratarea şi verificarea nevoilor şi problemelor auditive şi pierderii auzului.

Cardiolog:

Cardiologul este un doctor specialist care depistează şi tratează problemele cardiace.

Asistent Clinic Specialist:

Asistentul Clinic Specialist colaborează cu familia dvs. şi cu alţi terapeuţi pentru a-l ajuta pe copilul dvs. să deprindă abilităţile de învăţare în scopul dezvoltării generale. Aceşti specialişti îl deprind pe copilul dvs. cu:

 • aptitudini fizice;
 • învățare prin joacă;
 • comunicare;
 • abilităţi sociale şi emoţionale; şi
 • aptitudini de autonomie zilnică. 

Există diferite tipuri de asistenţi clinici specialişti care lucrează în zone diferite – inclusiv în spitale şi în cadrul echipelor de servicii iniţiale. Aceştia pot colabora cu alţi experţi, precum terapeutul şi educatorul din ciclul preșcolar. În cadrul unor servicii, sunt denumiţi educatori sau persoană de intervenţie în etapă inițială.

Persoană de intervenţie în etapă iniţială:

Persoana de intervenţie în etapă iniţială colaborează cu familia dvs. şi cu alţi terapeuţi pentru a-l ajuta pe copilul dvs.  să deprindă abilităţile de învăţare în scopul dezvoltării generale. Aceşti specialişti îl deprind pe copilul dvs. cu:

 • aptitudini fizice;
 • învățare prin joacă;
 • comunicare;
 • abilităţi sociale şi emoţionale; şi
 • aptitudini de autonomie zilnică.

Aceştia pot colabora cu alţi experţi, precum terapeutul şi educatorul din ciclul preșcolar. În cadrul unor servicii, sunt denumiţi educatori sau asistenţi clinici specialişti.

Otorinolaringolog:

Un otorinolaringolog este un doctor care tratează problemele care apar la urechile, nasul sau gâtul copilului dvs..

Educator:

Educatorii colaborează cu familia dvs. şi cu alţi terapeuţi pentru a-l ajuta pe copilul dvs.  să deprindă abilităţile de învăţare în scopul dezvoltării generale. Aceşti specialişti îl deprind pe copilul dvs. cu:

 • aptitudini fizice;
 • învățare prin joacă;
 • comunicare;
 • abilităţi sociale şi emoţionale; şi
 • aptitudini de autonomie zilnică.

Aceştia pot colabora cu alţi experţi, precum terapeutul şi educatorul din ciclul preșcolar. În cadrul unor servicii, sunt denumiţi asistenţi clinici specialişti sau persoană de intervenţie în etapă iniţială.

Medic de familie:

Medicul de familie este acel doctor care lucrează în medicina de familie şi acordă îngrijire primară în cadrul comunităţii.

Asistent familial/domestic:

Asistentul familial/domestic vă poate oferi asistenţă suplimentară în îngrijirea copilului dvs. Această asistenţă poate consta în îngrijirea copilului la domiciliu sau participarea copilului dvs. în cadrul unor activităţi adecvate din comunitate.

Neurolog:

Neurologul este un doctor specialist care tratează bolile sistemului nervos uman. Sistemul nervos cuprinde creierul, măduva spinării, nervii şi mușchii.

Neurochirurg:

Neurochirurgul este doctorul este specializat în chirurgia creierului, coloanei vertebrale şi a altor părţi ale sistemului nervos. Neurochirurgii pot face operaţii pentru corectarea unor probleme diagnosticate dinainte de naştere, în primii ani de viaţă, copilărie sau la maturitate.

Terapeut ocupațional:

Terapeutul ocupaţional vă poate ajuta copilul în scopul creşterii nivelului de independenţă în activităţi precum:

 • activităţi de întindere a mâinii şi de apucare;
 • ridicarea de obiecte mici;
 • hrănirea, îmbrăcarea şi spălarea; sau
 • coordonarea, activităţile senzoriale şi alte activităţi.

De asemenea, terapeutul ocupaţional vă poate ajuta familia în vederea obţinerii de echipament specializat pentru nevoile dvs. sau ale copilului dvs.

Oftalmolog:

Oftalmologul este doctorul care este specializat în îngrijirea ochilor şi a sistemului vizual. Oftalmologii au grijă de sănătatea oculară prin îngrijire medicală sau chirurgie şi pot de asemenea să ajute la prevenirea bolilor de ochi şi vătămărilor acestora.

Ortoptician:

Ortopicianul este un profesionist sanitar medical care tratează diferite boli oculare, precum:

 • mușchi extra-oculari - de exemplu, strabism; şi
 • probleme cu vederea - de exemplu, ambliopie.

Ortopicienii colaborează îndeaproape cu oftalmologii.

Chirurg ortoped:

Chirurgul ortoped este doctorul care este specializat în afecţiunile sistemului muscular şi osos - acesta include oasele, coloana vertebrală, articulaţiile şi muşchii. Chirurgii ortopezi tratează problemele cu ajutorul metodelor chirurgicale  sau nechirurgicale.

Specialist în orteze:

Specialistul în orteze ajută la îmbunătăţirea mobilităţii copiilor şi adulţilor. Acest lucru se face prin proiectarea, fabricarea şi montarea de ajutoare, atele şi echipamente, precum încălţăminte specială.

Pediatru:

Pediatrul este doctorul care se ocupă de sănătatea copiilor. Pediatrii pot:

 • efectua examinări medicale;
 • pune diagnostic; şi
 • monitoriza sănătatea copilului şi dezvoltarea generală a acestuia.

Pediatrii pot avea un interes special în anumite domenii precum; îngrijirea nou născuţilor (neonatologie); sistemul nervos (neurologie) sau dezvoltarea copiilor.

Fizioterapeut:

Fizioterapeutul ajută copilul cu probleme de echilibru şi mişcare, îmbunătăţindu-i independenţa şi mobilitatea. Fizioterapeuţii pot lucra la activităţi precum:

 • rostogolirea;
 • statul în fund;
 • târârea;
 • mersul; şi
 • efectuarea de recomandări pentru echipament specializat.

Psiholog:

Psihologul evaluează gândirea, modul de învăţare şi comportamentul copiilor. Cu ajutorul abilităţilor lor, psihologii pot:

 • să ne înveţe modul în care starea sau diagnosticul copilului afectează dezvoltarea generală şi bunăstarea acestora;
 • să discute îngrijorările despre comportament;
 • să ofere asistenţă care poate ajuta la evoluţia dezvoltării generale a copilului; şi
 • să asiste familia într-o etapă ulterioară, pentru luarea deciziilor referitoare la alegerea grădiniţei de copii şi a şcolii.

Asistent de sănătate publică:

Asistentul de sănătate publică vă poate ajuta şi asista la domiciliu în problemele legate de copil, de exemplu:

 • oferind sprijin practic sau de îngrijire; sau
 • procurând provizii specifice, precum scutece.

Asistenţii de sănătate publică sunt angajaţi de Executivul Serviciului de Sănătate (Health Service Executive: HSE) şi îşi au sediul în centrul medical de pe plan local.

Ofițer de Reabilitare pentru Persoane cu Deficiențe Vizuale:

Ofițerul de Reabilitare pentru Persoane cu Deficiențe Vizuale evaluează modul în care pierderea vederii unui copil îi afectează viaţa zilnică. În baza acestei evaluări, Ofiţerul de Reabilitare:

 • va decide asistenţa de care poate avea nevoie copilul în vederea îmbunătăţirii independenţei generale a acestuia şi a calităţii vieţii; sau  
 • va face recomandări cu privire la serviciile şi asistenţa de care copiii pot avea nevoie.  

 
Lucrător social:

Lucrătorul social este deseori prima persoană care prezintă familia altor membri ai echipei de intervenţie la o etapă iniţială. Lucrătorii sociali pot oferi ajutor familiilor într-o serie de modalităţi, de exemplu, prin:

 • oferirea de informaţii, consiliere şi suport familial; 
 • oferirea de suport şi de consiliere dvs. şi familiei dvs. pentru a vă ajuta să vă obişnuiţi cu starea copilului dvs.; şi 
 • vă ajută să accesaţii serviciile din comunitatea dvs. locală care vă pot fi de ajutor.

Logoped:

Logopedul îl ajută pe copilul dvs. să comunice. Terapeutul poate aborda subiecte precum:

 • modul în care copilul dvs. înţelege limbajul – adică, propoziţiile şi cuvintele utilizate de cei din jur;
 • modalitatea de utilizare a limbajului pentru exprimare;
 • sunetele vorbirii; 
 • modalităţi alternative şi augmentative de comunicare;
 • alte abilităţi de comunicare, precum ar fi vorbirea pe rând, contactul vizual şi folosirea gesturilor; sau
 • motricitatea orală sau problemele de hrănire.

Logopedul poate lucra direct cu copilul dvs. sau indirect prin intermediul părintelui (părinţilor).

 

Alţi experţi care vă pot ajuta copilul

Ofiţeri de Evaluare a Necesităților (Assessment of Need Officers):

Prin lege, toţi copiii cu dizabilităţi care au până în vârsta de cinci ani pot obţine o evaluare independentă a nevoilor de sănătate şi educaţionale. Fiecare birou de sănătate de pe plan local dispune de un ofițer evaluator (Assessment Officer). Ofițerul evaluator (Assessment Officer):

 • vă va ajuta să completaţi cererea pentru copil;
 • să aranjaţi efectuarea unei evaluări;
 • să vă ajute şi să vă asiste pe durata procesului de evaluare; şi
 • să organizeze raportul de evaluare al copilului dvs.

Faceţi clic aici pentru a afla mai multe detalii despre procesul de evaluare a necesităților

Ofițer de Legătură pentru Evaluarea Necesităților (Assessment of Need Liaison Officer)/ manager de caz (Case Manager):

În momentul în care evaluarea necesităților copilului dvs. este completă, un ofițer de legătură (Liaison Officer) sau Managerul de caz va redacta o declaraţie pentru dvs. În această declaraţie se menţionează serviciile şi ajutorul pe care le primeşte copilul dvs. şi de la cine.

Faceţi clic aici pentru a afla mai multe detalii despre procesul de evaluare a necesităților 

 

Detalii pagină:
Autor: Grupul de lucru Informarea Familiilor
Data creării 1 octombrie 2009

 

 

Some of the professionals that you will meet may be members of the Early Intervention Team . Other professionals may work in hospitals or community services.

You will find a brief description below of the roles of various professionals who work with children with disabilities. Since every child has different needs, each family will meet a variety of different professionals, so don't worry - you will not need to meet all of these people. You will also see that different professionals can give the same service. 

Audiologist:

An audiologist helps in diagnosing, treating and checking hearing needs, loss or problems.

Cardiologist:

A cardiologist is a specialist doctor who looks for and treats heart problems.

Clinical Nurse Specialist:

The Clinical Nurse Specialist works with your family and other therapists to help your child learn skills for their overall development. They can help your child with:

 • physical skills;
 • learning through play;
 • communication;
 • social and emotional skills; and
 • everyday independence skills. 

There are different types of Clinical Nurse Specialists working in different areas – including in hospitals and Early Services Teams. They may work with other professionals, such as therapists or preschool teachers. Some services call them an Educator or an Early Years Interventionist.

Early Years Interventionist:

An Early Years Interventionist works with your family and the other therapists to help your child learn skills for their overall development. They can help your child with:

 • physical skills;
 • learning through play;
 • communication;
 • social and emotional skills; and
 • everyday independence skills.

They may work with other professionals, such as therapists or preschool teachers. Some services call them an Educator or a Clinical Nurse Specialist.

Ear Nose and Throat (ENT) Surgeon:

An Ear Nose and Throat Surgeon is a doctor who treats problems in your child’s ears, nose or throat.

Educator:

Educators work with your family and the other therapists to help your child learn skills for their overall development. They can help your child with:

 • physical skills;
 • learning through play;
 • communication;
 • social and emotional skills; and
 • everyday independence skills.

They may work with other professionals, such as therapists or preschool teachers. Some services call them a Clinical Nurse Specialist or an Early Years Interventionist.

General Practitioner (GP):

A General Practitioner is a medical doctor who works in family medicine and gives primary care in the community.

Home/Family Support Worker:

A home/family support worker can give you extra support in caring for your child. This support could be minding your child in the home or taking your child to suitable activities in the community.

Neurologist:

A Neurologist is a specialist doctor who treats disorders of the human nervous system. The nervous system includes the brain, spinal cord, nerves and muscles.

Neurosurgeon:

A Neurosurgeon is a doctor who specialises in surgery on the brain, spine, and other parts of the nervous system. They may carry out surgery on problems diagnosed before birth, in infancy, childhood, or adulthood.

Occupational Therapist:

An Occupational Therapist (OT) can help your child increase their level of independence in activities such as:

 • reaching and grasping;
 • picking up small objects;
 • feeding, dressing and toileting; or
 • coordination, sensory and other issues.

An Occupational Therapist can also help your family get specialised equipment that you or your child may need.

Ophthalmologist:

An Ophthalmologist is a doctor who specialises in the eyes and visual system.They look after the eyes through medical care or surgery and also help to prevent eye disease and injury.

Orthoptist:

An Orthoptist is a health care professional who treats various disorders of the eyes such as:

 • extra-ocular muscles - for example, a squint; and
 • problems with vision - for example, a lazy eye (amblyopia).

Orthoptists work closely with Ophthalmologists.

Orthopaedic Surgeon:

An Orthopaedic Surgeon is a doctor who specialises in problems of the musculoskeletal system - this includes the bones, spine, joints and muscles. They treat problems using surgery or non-surgical means.

Orthotist:

An Orthotist helps to improve mobility in children and adults. They do this by designing, manufacturing and fitting aids, splints and equipment, such as special shoes.

Paediatrician:

A Paediatrician is a doctor who deals with the health of children. They can:

 • carry out medical investigations;
 • make diagnoses: and
 • monitor your child's health and overall development

Paediatricians may have a special interest in a particular area such as; the care of newborn infants (neonatology); the nervous system (neurology) or child development.

Physiotherapist:

A Physiotherapist (PT) can help your child with balance and movement, improving their independence and mobility. They may work on activities such as:

 • rolling;
 • sitting;
 • crawling;
 • walking; and
 • making recommendations for specialised equipment.

Psychologist:

A Psychologist assesses children’s thinking, learning and behaviour. Using their skills, they can:

 • teach us how the child’s condition or diagnosis affects their overall development and well-being;
 • address behavioural concerns;
 • offer support that may help with your child’s overall developmental progress; and
 • support the family at a later stage in making decisions on suitable pre-school and school placements.

Public Health Nurse:

A Public Health Nurse (PHN) may help and support you with your child at home, for example by:

 • offering practical or nursing support; or
 • getting health-related supplies such as nappies.

Public Health Nurses are employed by the Health Service Executive (HSE) and are based in your local Health Centre.

Rehabilitation Officer for the Visually Impaired:

The Rehabilitation Officer for people with vision impairment assesses how a child’s vision loss affects their daily life. Based on this assessment, the Rehabilitation Officer will:

 • decide what supports the child may need to improve their overall independence and quality of life; or  
 • make recommendations on the services and supports children may need.  

 
Social Worker:

The Social Worker is often the first person to introduce the family to other members of the Early Intervention Team. They can offer families help in a number of ways, for example, by:

 • giving information, advice and family support; 
 • offering support and counselling for you and your family to help you adjust to your child’s condition; and 
 • helping you to access services in your local community that may be helpful.

Speech & Language Therapist:

A Speech and Language Therapist (SLT) helps your child to communicate. The therapist may look at areas such as:

 • your child’s understanding of language – that is, the words and sentences used around them;
 • the way they use language to express themselves;
 • the sounds of speech; 
 • alternate and augmentative ways of communicating;
 • other communication skills, such as turn taking, eye contact and use of gesture; or
 • oral-motor or feeding problems.

The Speech and Language Therapist may work directly with your child or indirectly through the parent(s).

 

Other professionals who may be involved with your child

Assessment of Need Officers:

By law, all children with a disability who are under five years of age can get an independent assessment of their health and education needs. Each Local Health Office has an Assessment Officer. The Assessment Officer will:

 • help you with your child’s application;
 • arrange for the assessment to be carried out;
 • help and support you through the assessment process; and
 • organise your child’s assessment report.

Click here to find out more about the Assessment of Need process

Assessment of Need Liaison Officer/ Case Manager:

When your child’s Assessment of Need is complete, a Liaison Officer or Case Manager will put together a service statement for you. This service statement will say what services and supports your child will get and from whom.

Click here to find out more about the Assessment of Need process 

 

Page Details:
Author: Informing Families Information Working Group
Date Created 1 October 2009

 

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1