Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Maidir linne

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seirbhísí sóisialta sláinte agus pearsanta ar fáil do gach leanbh agus teaghlach a bhfuil cónaí orthu in Éirinn. Baineann cuid de na seirbhísí seo le teaghlaigh leanaí faoi mhíchumas. Soláthraíonn FSS seirbhísí go díreach nó soláthraíonn eagraíochtaí eile seirbhísí ar son FSS. Mar shampla, cuireann eagraíochtaí deonacha éagsúla roinnt luathsheirbhísíar fáil agus cuireann seirbhísí pobail FSS cuid díobh ar fáil freisin.

Ár gcuid Seirbhísí

Cuireann FSS réimse mór seirbhísí ar fáil do leanaí agus teaghlaigh, lena n-áirítear luathsheirbhísí. Tig leat dul i dteagmháil le d’Ionad Sláinte Áitiúil d’fhonn a fháil amach conas Luathsheirbhísí a rochtain i do cheantar. 

Pléann FSS leis na Teidlíochtaí agus na Sochair seo a leanas freisin:

 • Scéim Íocaíochta Drugaí
 • Scéim Tinneas Fadtéarmach agus Míchumais
 • Cárta Leighis
 • Cárta Cuairte DG
 • Scéim na gClúidíní Saor in Aisce
 • Scéim um Fhorlíonadh Aiste Bia
 • Liúntas Soghluaiseachta
 • Deontas Iompair Mótair

Cliceáil anseo chun níos mó eolais a fháil faoi Theidlíochtaí agus Sochair agus faoi ghníomhaireachtaí eile seachas FSS a phléann le teidlíochtaí agus sochair freisin.

Conas dul i dteagmháil linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le FSS sna bealaí seo a leanas:

 • glao sábhála a chur ar líne faisnéise Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar 1850 24 1850 idir 8am agus 8pm, Luan go Sathairn; nó
 • cuairt a thabhairt ar shuíomh gréasáin FSS ag www.hse.ie.

 

About us

The HSE delivers health and personal social services to all children and families living in Ireland. Some of these services are for families of children with disabilities. The HSE either delivers services directly or other organisations deliver services for the HSE. For example, some early services are provided by various voluntary organisations and some are provided by the HSE community services.

Our Services

The HSE offers a wide range of services for children and families, including early services. You can contact your Local Health Officeto find out how to access Early Servicesin your area. 

The HSE also deals with the following Entitlements and Benefits:

 • Drug Payments Scheme
 • Long-Term Illness and Disability Scheme
 • Medical Card
 • GP Visit Card
 • Free Nappies Scheme
 • Diet Supplement Scheme
 • Mobility Allowance
 • Motorised Transport Grant

Click here to find out more about Entitlements and Benefits and agenciesother than the HSE that also deal with entitlements and benefits.

How to contact us

You can contact the HSE by:

 • phoning the HSE information line from 8am to 8pm, Monday to Saturday on Callsave 1850 24 1850; or
 • visiting the HSE website at www.hse.ie.

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1