Socialinės garantijos ir lengvatos – institucijos, su kuriomis reikėtų susisiekti

Jeigu jūsų vaikas turi negalią, galite turėti teisę į įvairias socialines garantijas ir lengvatas. Šiomis socialinėmis garantijomis ir lengvatomis siekiama paremti jus kaip šeimą bei padėti jūsų vaikui  pasiekti visą jo potencialą. Spustelėkite čia, norėdami perskaityti įvadą apie socialines garantijas ir lengvatas.

Socialinėmis garantijomis ir lengvatomis užsiima kelios skirtingos institucijos. Toliau pateikėme kai kurių iš svarbiųjų sąrašą.

Sveikatos priežiūros tarnybų administracija [Health Service Executive (HSE)]

Sveikatos priežiūros tarnybų administracija [Health Service Executive (HSE)] teikia informaciją apie:

 • išmokų už vaistus planą [Drug Payments Scheme];
 • ilgalaikių ligų ir neįgalumo planą [Long-Term Illness and Disability Scheme];
 • sveikatos draudimo kortelę [medical card];
 • apsilankymo pas šeimos gydytoją kortelę [GP visit card];
 • nemokamų sauskelnių planą [Free Nappies Scheme];
 • specialaus maisto planą [Diet Supplement Scheme];
 • transporto organizavimo pašalpą [Mobility Allowance];
 • specialaus lengvojo automobilio įsigijimo ir (ar) jo techninio pritaikymo kompensaciją [Motorised Transport Grant];
 • visuomeninės sveikatos priežiūros paslaugas.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kam teikti prašymus, galite skambinti į Sveikatos priežiūros tarnybų administraciją [Health Service Executive (HSE)] pigaus tarifo pagalbos telefonu [callsave] 1850 24 1850 arba apsilankyti jos interneto svetainėje www.hse.ie.Socialinės apsaugos departamentas [Department of Social Protection]:

Socialinės apsaugos departamentas [Department of Social Protection] teikia informaciją apie:

 • vaiko išmoką [Child Benefit];
 • slaugytojo pašalpą [Carer’s Allowance] ir pusinę slaugytojo pašalpą [Half-Rate Carer’s Allowance];
 • slaugytojo išmoką [Carer’s Benefit];
 • slaugos namuose pašalpą [Domiciliary Care Allowance];
 • vienkartinę pašalpą slaugytojui [Respite Care Grant];
 • nedarbingumo pašalpą [Disability Allowance];
 • nemokamą kelionės bilietą [Free Travel Pass];
 • nuo pajamų priklausančio socialinio draudimo (PRSI) [Pay Related Social Insurance (PRSI)]) kreditus;
 • namų ūkio išmokas [Household Benefits].

Galite skambinti į Socialinės apsaugos departamento pagrindinę valdybą [Department of Social Protection Head Office] telefonu 01-704 3000 arba apsilankyti jos interneto svetainėje, adresu www.welfare.ie.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija [Revenue Commissioners]

Valstybinė mokesčių inspekcija [Revenue Commissioners] teikia žmonėms su negaliomis bei jų šeimoms pašalpas ir atleidžia juo nuo tam tikrų mokesčių bei rinkliavų. Pašalpų ir lengvatų pavyzdžiai:

 • vaiko su apribotomis galimybėmis mokesčių lengvata [Incapacitated Child Tax Credit];
 • sveikatos / medicinos išlaidų kompensacija [Health/Medical Expenses Tax Relief] („Med 1“ ir „Med 2“);
 • slaugytojo namuose mokesčių kreditas [Home Carer’s Tax Credit];
 • namų šeimininko išdirbtų metų kreditai valstybinei pensijai gauti [Homemaker’s Years Credits];
 • transporto priemonių vairuotojams ir keleiviams su negalia kompensacija [Relief on Vehicles for Drivers and Passengers with Disabilities];
 • pašalpa slaugytojui samdyti.

Valstybinė mokesčių inspekcija [Revenue Conmissioners] turi konsultantus [Access Officers], kurie padeda ir konsultuoja žmones su negalia bei jų šeimas, kaip gauti  Valstybinės mokesčių inspekcijos [Revenue Commissioners] paslaugas. Spustelėkite šią nuorodą, norėdami gauti daugiau informacijos apie konsultantus [Access Officers], arba skambinkite telefonu  (01) 633 08 83. 

Informacija keliomis kalbomis pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos [Revenue Commissioners] interneto svetainėje; joje rasite konkretų skyrių, skirtą neįgalumo klausimams. 

Daugiau informacijos pirmiau minėtais klausimais rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos [Revenue Commissioners] interneto svetainėje, adresu www.revenue.ie.
 

Atkreipkite dėmesį:

Kadangi mokesčių tarifai ir planų pavadinimai laikui bėgant keičiami, naujausius garantijų ir lengvatų tarifus rasite Gyventojų informavimo valdybos internetinėje svetainėje [Citizens Information Website]
 

Informacija apie puslapį:
Autorius: Paslaugų neįgaliesiems tarnyba „Enable Ireland“ ir Šeimos informavimo projekto koordinatorė
Sukūrimo data 2009 m. spalio 1 d.
Peržiūros  data 2011 m. kovo 3 

You may be entitled to a range of entitlements and benefits if your child has a disability. These entitlements and benefits aim to support you as a family and to help your child reach their full potential. Click here for an introduction to Entitlements and Benefits.

There are several different agencies that deal with benefits and entitlements. We have listed some of the important ones below.

The Health Service Executive (HSE)

The HSE gives information on the:

 • Drug Payments Scheme
 • Long-Term Illness and Disability Scheme
 • Medical Card
 • GP Visit Card
 • Free Nappies Scheme
 • Diet Supplement Scheme
 • Mobility Allowance
 • Motorised Transport Grant
 • Community Welfare Services

You can phone the HSE on callsave 1850 24 1850 for details on where to apply, or visit its website at www.hse.ie.The Department of Social Protection:

The Department of Social Protection gives information on the:

 • Child Benefit
 • Carer’s Allowance and Half-Rate Carer’s Allowance
 • Carer’s Benefit
 • Domiciliary Care Allowance
 • Respite Care Grant
 • Disability Allowance
 • Free Travel Pass
 • Pay Related Social Insurance (PRSI) Credits
 • Household Benefits

You can phone the Department of Social Protection Head Office on 01-704 3000, or visit its website at www.welfare.ie.

 

The Revenue Commissioners

The Revenue Commissioners gives allowances and exemptions from certain taxes and duties for people with disabilities and their families. These include the following:

 • Incapacitated Child Tax Credit
 • Health/Medical Expenses Tax Relief (Med 1 and Med 2)
 • Home Carer’s Tax Credit
 • Homemaker’s Years Credits
 • Relief on Vehicles for Drivers and Passengers with Disabilities
 • Allowances for Employing a Carer

The Revenue Conmissioners have Access Officers who assist and guide people with disabilities and their families to access the services of the Revenue Commissioners. Click here to see further information on the Access Officers or telephone  (01) 633 08 83. 

Information in several languages is available on the website of the Revenue Commissioners, and there is a specific section that deals with disability

For more information on the above, visit the Revenue Commissioners' website at www.revenue.ie.
 

Please note:

As payment rates and scheme names change over time, you can find the most up to date rates for the entitlements and benefits on the Citizens Information Website
 

Page Details:
Author: Enable Ireland & Informing Families Project Co-ordinator
Date Created 1 October 2009
Date  Reviewed 3 March 2011 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1