Czym są „Ośrodki wczesnej interwencji”?

 

Ośrodki wczesnej interwencji to grupa osób, które będą pracować z Wami i z Waszym dzieckiem, oferując wsparcie i pomagając dziecku osiągnąć pełnię swoich możliwości. Kiedy u Waszego dziecka zostanie zdiagnozowana niepełnosprawność, ktoś może skontaktować Was z ośrodkiem lub zespołem wczesnej interwencji. Możecie dostać skierowanie od lekarza rodzinnego, pielęgniarza/pielęgniarki publicznej opieki zdrowotnej albo z oddziału położniczego lub pediatrycznego szpitala; możecie również skontaktować się bezpośrednio z lokalnym zespołem wczesnej interwencji.

Każdy zespół wczesnej interwencji składa się z profesjonalistów różnych dziedzin, którzy razem współpracują z rodziną. Nie wszyscy profesjonaliści są obecni w każdym zespole. Wśród profesjonalistów, którzy pracują w zespołach wczesnej interwencji, znajdują się:

 • Psycholog
 • Logopeda (terapeuta mowy i języka)
 • Fizjoterapeuta
 • Terapeuta zajęciowy
 • Pediatra
 • Pracownik społeczny
 • Pedagog

Więcej o tych i innych profesjonalistach możecie dowiedzieć się, klikając sekcję Profesjonaliści, których możecie spotkać na naszej stronie.

Prosimy pamiętać o tym, że chociaż specjaliści i terapeuci są ekspertami w swojej dziedzinie, to nie oni są najważniejszymi osobami na etapie wczesnej interwencji. Najważniejsi jesteście Wy jako rodzice. To Wy najlepiej znacie swoje własne dziecko.   

Informacje na temat strony:
Autor: Koordynator projektu „Informowanie rodzin” oraz zespół roboczy ds. informacji nt. projektu „Informowanie rodzin”
Data utworzenia 1 października 2009 r.


 

Early Intervention Services are a group of people who will work with you and your child to give you support and help your child reach their full potential. When your child is diagnosed with a disability, someone may put you in contact with the Early Intervention Services or Team. Your General Practitioner (GP), a Public Health Nurse, or a maternity or paediatric unit in the hospital may refer you; or you can contact your local Early Intervention Team directly.

Each Early Intervention Team is made up of a variety of different professionals who work together with the family. Not all professionals will be present on each team. Some of the professionals who work on Early Intervention Teams include:

 • Psychologists
 • Speech and Language Therapists
 • Physiotherapists
 • Occupational Therapists (OT's)
 • Paediatricians
 • Social Workers
 • Educationalists

You can find out about these, and other professionals, by clicking on our webpage on Professionals you may meet.

Please remember that while the specialists and therapists are experts in their fields, they are not the most important part of early intervention. The most important part is you the parents. You know your own child best.   

Page Details:
Author: Informing Families Project Co-ordinator and Informing Families Information Working Group
Date Created 1 October 2009


 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1