Executivul Serviciului de Sănătate (Health Service Executive: HSE)

Despre noi

HSE oferă servicii de sănătate şi sociale tuturor copiilor şi familiilor care locuiesc în Irlanda. Unele dintre aceste servicii sunt destinate familiilor care au copii cu dizabilităţi. HSE prestează serviciile direct sau alte organizaţii prestează serviciile în numele HSE. De exemplu, unele servicii la o etapă iniţială sunt oferite de diverse organizaţii de voluntariat şi unele sunt oferite de serviciile comunitare HSE.

Serviciile noastre

HSE oferă o gamă largă de servicii pentru copii şi familiile acestora, inclusiv servicii la o etapă iniţială. Puteţi lua legătura cu oficiul medical de pe plan local pentru a afla modalitatea de accesare a serviciilor la o etapă iniţială din zona dvs. 

De asemenea, HSE se ocupă de următoarele drepturi şi beneficii:

 • Planul de Rambursare a Medicamentelor (Drug Payments Scheme)
 • Planul pe Termen Lung pentru Boală și Dizabilitate (Long-Term Illness and Disability Scheme)
 • Card medical (Medical Card)
 • Card de vizită la medicul de familie (GP Visit Card)
 • Planul pentru Scutece Gratuite (Free Nappies Scheme)
 • Planul pentru Suplimentarea Alimentației (Diet Supplement Scheme)
 • Alocație de Mobilitate (Mobility Allowance)
 • Subvenție pentru Transport Motorizat (Motorised Transport Grant)

Faceţi clic aici pentru a afla mai multe despre Drepturi şi beneficii şi alte agenţii pe lângă HSE care se ocupă de asemenea de drepturi şi beneficii.

Cum ne puteţi contacta

Puteţi contacta HSE :

 • telefonând la linia de informaţii din cadrul HSE de la 8am până la 8pm, de luni până sâmbătă, la numărul cu tarif redus (callsave) 1850 24 1850; sau
 • vizitând site-ul HSE la www.hse.ie.

 

About us

The HSE delivers health and personal social services to all children and families living in Ireland. Some of these services are for families of children with disabilities. The HSE either delivers services directly or other organisations deliver services for the HSE. For example, some early services are provided by various voluntary organisations and some are provided by the HSE community services.

Our Services

The HSE offers a wide range of services for children and families, including early services. You can contact your Local Health Office to find out how to access Early Services in your area. 

The HSE also deals with the following Entitlements and Benefits:

 • Drug Payments Scheme
 • Long-Term Illness and Disability Scheme
 • Medical Card
 • GP Visit Card
 • Free Nappies Scheme
 • Diet Supplement Scheme
 • Mobility Allowance
 • Motorised Transport Grant

Click here to find out more about Entitlements and Benefits and agencies other than the HSE that also deal with entitlements and benefits.

How to contact us

You can contact the HSE by:

 • phoning the HSE information line from 8am to 8pm, Monday to Saturday on Callsave 1850 24 1850; or
 • visiting the HSE website at www.hse.ie.

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1