Sveikatos priežiūros tarnybų administracija [Health Service Executive (HSE)]

Apie mus

Sveikatos priežiūros tarnybų administracija [Health Service Executive (HSE)]) teikia sveikatos ir asmenines socialines paslaugas visiems Airijoje gyvenantiems vaikams bei šeimoms. Kai kurios iš šių paslaugų skirtos vaikų su negaliomis šeimoms. Sveikatos priežiūros tarnybų administracija [Health Service Executive (HSE)]) teikia paslaugas tiesiogiai arba per kitas organizacijas. Pavyzdžiui, kai kurias ankstyvosios intervencijos tarnybų paslaugas teikia savanoriškos organizacijos, o kai kurias – HSE bendruomenės tarnybos.

Mūsų paslaugos

Sveikatos priežiūros tarnybų administracija [Health Service Executive (HSE)] siūlo įvairias paslaugas vaikams ir šeimoms, įskaitant ankstyvosios intervencijos paslaugas. Norėdami sužinoti, kaip gauti ankstyvosios intervencijos paslaugų, susisiekite su savo vietos sveikatos priežiūros skyriumi

Sveikatos priežiūros tarnybų administracija [Health Service Executive (HSE)] rūpinasi šiais socialinių garantijų ir lengvatų klausimais:

 • išmokų už vaistus planu [Drug Payments Scheme];
 • ilgalaikių ligų ir neįgalumo planu [Long-Term Illness and Disability Scheme];
 • sveikatos draudimo kortele [medical card];
 • apsilankymo pas šeimos gydytoją kortele [GP visit card];
 • nemokamų sauskelnių planu [Free Nappies Scheme];
 • specialaus maisto planu [Diet Supplement Scheme];
 • transporto organizavimo pašalpa [Mobility Allowance];
 • specialaus lengvojo automobilio įsigijimo ir (ar) jo techninio pritaikymo kompensacija [Motorised Transport Grant].

Spustelėkite čia, norėdami gauti daugiau informacijos apie socialines garantijas ir lengvatas bei kitas institucijas nei HSE, kurios taip pat sprendžia socialinių garantijų ir lengvatų klausimus.

Kaip su mumis susisiekti

Su Sveikatos priežiūros tarnybų administracija [Health Service Executive (HSE)] galima susisiekti šiais būdais:

 • skambinant Sveikatos priežiūros tarnybų administracijos [Health Service Executive (HSE)] informacijos linijos pigaus tarifo pagalbos telefonu [Callsave] 1850 24 1850 pirmadieniais–šeštadieniais, 8–20 val.; arba
 • apsilankant Sveikatos priežiūros tarnybų administracijos [Health Service Executive (HSE)] interneto svetainėje www.hse.ie.

 

About us

The HSE delivers health and personal social services to all children and families living in Ireland. Some of these services are for families of children with disabilities. The HSE either delivers services directly or other organisations deliver services for the HSE. For example, some early services are provided by various voluntary organisations and some are provided by the HSE community services.

Our Services

The HSE offers a wide range of services for children and families, including early services. You can contact your Local Health Office to find out how to access Early Services in your area. 

The HSE also deals with the following Entitlements and Benefits:

 • Drug Payments Scheme
 • Long-Term Illness and Disability Scheme
 • Medical Card
 • GP Visit Card
 • Free Nappies Scheme
 • Diet Supplement Scheme
 • Mobility Allowance
 • Motorised Transport Grant

Click here to find out more about Entitlements and Benefits and agencies other than the HSE that also deal with entitlements and benefits.

How to contact us

You can contact the HSE by:

 • phoning the HSE information line from 8am to 8pm, Monday to Saturday on Callsave 1850 24 1850; or
 • visiting the HSE website at www.hse.ie.

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1