Federaţia Naţională a Grupurilor Voluntare (National Federation of Voluntary Bodies)

Despre noi

Federaţia Naţională a Grupurilor Voluntare (National Federation of Voluntary Bodies) de Furnizare de Servicii pentru Persoanele cu Dizabilităţi Intelectuale (Providing Services to People with Intellectual Disability) este o organizație cadru la nivel naţional pentru agenţiile voluntare şi nestatutare care oferă servicii directe persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. Federaţia cuprinde 62 de organizații membre din toată Irlanda, care prestează servicii către 22.000 de persoane cu dizabilităţi intelectuale şi familiile acestora.

Federaţia Naţională activează în baza a patru principii fundamentale - că persoanele cu dizabilităţi intelectuale au dreptul de a:

 • duce o viaţă obişnuită în propria lor comunitate;
 • fi tratate ca persoane cu demnitate şi respect;
 • obţine asistenţă în atingerea celui mai ridicat nivel de potenţial; şi
 • lua parte la deciziile care le afectează vieţile.

Serviciile noastre

Federaţia Naţională a Grupurilor Voluntare (National Federation of Voluntary Bodies) oferă şi dezvoltă servicii de înaltă calitate, axate pe persoane. Multe dintre organizaţiile membre prestează servicii furnizate la o etapă iniţială. În cazul în care doriţi să vedeţi dacă Federaţia Naţională oferă servicii pentru copii în zona dvs., puteţi face clic aici pentru a vedea  harta cu furnizorii de servicii. Serviciile furnizate la o etapă iniţială în anumite zone sunt oferite direct de către HSE.

De asemenea, scopul Federaţiei Naţionale constă în promovarea egalităţii de şanse pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale, prin intermediul unor activităţi precum:

 • împărţirea de informaţii;
 • dezvoltarea unei cercetări de calitate, pentru oferirea de probe şi pentru respectarea celor mai bune practici naţionale şi internaţionale;
 • efectuarea de lobby la nivel naţional şi internaţional; şi
 • colaborarea cu organizaţii care promovează susţinerea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.

Ghidul practicilor optime de Informarea Familiilor şi acest site (www.informingfamilies.ie) au fost dezvoltate de Federaţia Naţională a Grupurilor Voluntare (National Federation of Voluntary Bodies) ca parte a activităţii de susţinere a persoanelor dizabilităţi şi a familiilor acestora. 

Cum ne puteţi contacta

Puteţi contacta Federaţia Naţională a Grupurilor Voluntare (National Federation of Voluntary Bodies) prin poştă, la telefon, fax, email sau vizitând site-ul federaţiei:

Federaţia Naţională a Grupurilor Voluntare (National Federation of Voluntary Bodies),
Oranmore Business Park,
Oranmore,
Co. Galway,
Irlanda.

Telefon:  +353 (91) 792316
Email: info@fedvol.ie sau info@informingfamilies.ie
site: www.fedvol.ie.

 

About us

The National Federation of Voluntary Bodies Providing Services to People with Intellectual Disability is a national umbrella organisation for voluntary and non-statutory agencies that give direct services to people with intellectual disability. It has 62 member organisations thorughout Ireland that deliver services to 22,000 people with an intellectual disability and their families.

The National Federation works on the basis of four main principles - that people with an intellectual disability have the right to:

 • live an ordinary life in their own community;
 • be treated as an individual with dignity and respect;
 • get support in developing their highest potential; and
 • take part in decisions affecting their lives.

Our services

The National Federation of Voluntary Bodies offers and develops high quality, person-centred services. Many of its member organisations deliver early services. If you want to see if the National Federation offers children's services in your area, you can click here to see its map of service providers. Early Services in some areas are provided directly by the HSE.

The National Federation also seeks to promote equal opportunities for people with intellectual disabilities through activities such as:

 • sharing information;
 • developing quality research to offer evidence and meet national and international best practice;
 • lobbying on a national and international basis; and
 • working with advocacy organisations for people with an intellectual disability.

The Informing Families Best Practice Guidelines and this website (www.informingfamilies.ie) were developed by the National Federation of Voluntary Bodies as part of their work as advocates for people with disabilites and their families. 

How to contact us

You can contact the National Federation of Voluntary Bodies by post, phone, email or by visiting its website:

National Federation of Voluntary Bodies,
Oranmore Business Park,
Oranmore,
Co. Galway,
Ireland.

Telephone:  +353 (91) 792316
Email: info@fedvol.ie or info@informingfamilies.ie
Website: www.fedvol.ie.

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2023 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1