Nacionalinė savanoriškų organizacijų federacija [National Federation of Voluntary Bodies]

Apie mus

Nacionalinė savanoriškų organizacijų federacija [National Federation of Voluntary Bodies], teikianti paslaugas žmonėms su protine negalia, – tai pagrindinė nacionalinė organizacija, apimanti savanoriškas ir kitas ne įstatymu įsteigtas organizacijas bei įstaigas, teikiančias tiesiogines paslaugas žmonėms su protine negalia. Jos narės yra 62 organizacijos visoje Airijoje, teikiančios paslaugas 22 000 žmonių su protine negalia ir jų šeimoms.

Nacionalinė federacija dirba pagal keturis pagrindinius principus – kad žmonės su protine negalia turi teisę:

 • gyventi įprastą gyvenimą savo pačių bendruomenėje;
 • kad su jais būtų elgiamasi kaip su individualiais žmonėmis – oriai ir pagarbiai;
 • gauti paramą savo didžiausiam potencialui išvystyti; ir
 • dalyvauti priimant sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimui.

Mūsų paslaugos

Nacionalinė savanoriškų organizacijų federacija [National Federation of Voluntary Bodies] siūlo ir kuria aukštos kokybės paslaugas, kurioms svarbiausia – žmogus. Daugelis ją sudarančių organizacijų teikiaankstyvosios intervencijos paslaugas. Jeigu norite sužinoti, ar nacionalinė federacija siūlo paslaugas vaikams jūsų rajone, spustelėkite čia ir peržiūrėkite jos paslaugų teikėjų žemėlapį. Kai kuriuose rajonuose ankstyvosios prevencijos paslaugas teikia tiesiogiai Sveikatos priežiūros tarnybų administracija [National Federation of Voluntary Bodies].

Nacionalinė federacija taip pat siekia skatinti lygias žmonių su protine negalia galimybes, organizuodama įvairią veiklą, pavyzdžiui:

 • dalijimąsi informacija;
 • kokybiškų tyrimų organizavimą, siekiant pateikti faktus ir laikytis pažangiausių nacionalinių bei tarptautinių metodų;
 • pastangas nacionaliniu ir tarptautiniu pagrindu; ir
 • bendradarbiavimą su žmonėms, turintiems protinę negalią, atstovaujančiomis organizacijomis.

Šeimos informavimo projekto pažangiausių metodų gaires ir šią interneto svetainę (www.informingfamilies.ie) sukūrė Nacionalinė savanoriškų organizacijų federacija [National Federation of Voluntary Bodies], atstovaudama žmonėms su įvairiomis negaliomis ir jų šeimoms. 

Kaip su mumis susisiekti

Su Nacionalinė savanoriškų organizacijų federacija [National Federation of Voluntary Bodies] galite susisiekti paštu, telefonu, el. paštu arba apsilankydami jos interneto svetainėje:

National Federation of Voluntary Bodies,
Oranmore Business Park,
Oranmore,
Co. Galway,
Ireland (Airija).

Telefonas:  +353 (91) 792316
El. paštas: info@fedvol.ie arba info@informingfamilies.ie
Svetainė: www.fedvol.ie.

 

About us

The National Federation of Voluntary Bodies Providing Services to People with Intellectual Disability is a national umbrella organisation for voluntary and non-statutory agencies that give direct services to people with intellectual disability. It has 62 member organisations thorughout Ireland that deliver services to 22,000 people with an intellectual disability and their families.

The National Federation works on the basis of four main principles - that people with an intellectual disability have the right to:

 • live an ordinary life in their own community;
 • be treated as an individual with dignity and respect;
 • get support in developing their highest potential; and
 • take part in decisions affecting their lives.

Our services

The National Federation of Voluntary Bodies offers and develops high quality, person-centred services. Many of its member organisations deliver early services. If you want to see if the National Federation offers children's services in your area, you can click here to see its map of service providers. Early Services in some areas are provided directly by the HSE.

The National Federation also seeks to promote equal opportunities for people with intellectual disabilities through activities such as:

 • sharing information;
 • developing quality research to offer evidence and meet national and international best practice;
 • lobbying on a national and international basis; and
 • working with advocacy organisations for people with an intellectual disability.

The Informing Families Best Practice Guidelines and this website (www.informingfamilies.ie) were developed by the National Federation of Voluntary Bodies as part of their work as advocates for people with disabilites and their families. 

How to contact us

You can contact the National Federation of Voluntary Bodies by post, phone, email or by visiting its website:

National Federation of Voluntary Bodies,
Oranmore Business Park,
Oranmore,
Co. Galway,
Ireland.

Telephone:  +353 (91) 792316
Email: info@fedvol.ie or info@informingfamilies.ie
Website: www.fedvol.ie.

 

Snippet Content 5

Health Service Executive Logo Health Services National Partnership Forum Logo National Federation of Voluntary Bodies Logo 
 

 • Informing Families Project, National Federation of Voluntary Bodies,  Oranmore Business Park,  Oranmore, Galway
 • Phone: +353 (091) 792316
 • Fax: +353 (091) 792317
 • Email: info@informingfamilies.ie
© 2022 Informing Families

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
03 Thumbnail1